Horizont Európa  /  Partnerségek  /  Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
2021. december 27.

A partnerség típusa: intézményesített

Fő célok:

A kezdeményezés célja, hogy 2030-ig jelentős mértékben járuljon hozzá az éghajlatváltozási célkitűzésekhez, 2050-ig előkészítse az utat az éghajlat-semlegesség felé, és növelje a termelési és fogyasztási rendszerek fenntarthatóságát és körkörösségét az európai zöld megállapodással összhangban.
Célja a biomassza fenntartható beszerzésének és biomassza alapú termékké való átalakításának fejlesztése és kiterjesztése a többszintű biofinomítóban történő feldolgozásra összpontosítva, valamint olyan körforgásos gazdasággal kapcsolatos megközelítések alkalmazása, mint a mezőgazdasági, ipari és önkormányzati szektorból származó biológiai hulladékok hasznosítása. Célja továbbá a biomassza alapú innováció regionális szintű bevezetése a vidéki és marginális régiók újjáélesztése céljából.

A kezdeményezés helyi értékteremtő szemlélettel a fenntarthatóság vezérelte innovációt kívánja támogatni a biomassza és hulladék hasznosítása révén. A megújuló termékek és tápanyagok előállítása érdekében középpontjában a fenntartható és klímasemleges technológiák kifejlesztése, valamint a nem megújuló fosszilis és ásványi energiaforrások biomasszával és hulladékkal való helyettesítése áll majd.

Az átfogó célkitűzés a fenntartható, biomassza alapú gazdaságra való társadalmi átállás előmozdítása a körforgásos jelleg növelésére, illetve a biomassza, a maradékanyagok és a hulladék felhasználására vonatkozó, fenntartható és versenyképes megoldásokkal kapcsolatos KFI fokozásával. A partnerség emellett regionális megközelítés érvényesítésére törekszik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az uniós zöld megállapodásnak a végrehajtása során, hogy felgyorsítsa az „Egészséges bolygó” koncepcióra való átállást.

Kiemelt kutatási területek:

 • biotechnológia
 • környezet
 • ipari termelés

A cél a körforgásos biomassza alapú megoldásokkal kapcsolatos KFI kapacitás fejlesztése az értékláncokon belül és azok között, illetve az Európa-szerte megvalósuló, hatékonyabb tudásmegosztás biztosítása, valamint a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos KFI bevonása.

A partnerség tagjai: Biomassza alapú iparágak konzorciuma (Bio-based Industries Consortium (BIC))

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, magyar delegált a tagállami képviselőcsoportban.

További részletes információ: https://www.bbi.europa.eu/news/welcome-circular-bio-based-europe-community

Nemzeti kapcsolattartó:

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A partnerség fő célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvásához, a természetalapú megoldások széles körű használatának elterjesztéséhez, valamint a biodiverzitásnak mint figyelembe veendő értéknek az elismertetéséhez. Mindehhez öt konkrét alcél kapcsolódik:

 • a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztémák állapotának romlását kiváltó okok kezelésére vonatkozó tudás létrehozása;
 • természetalapú megoldások elterjesztése;
 • az ökoszisztémák helyreállítását támogató üzleti tervek kidolgozása;
 • a monitoring javítása;
 • a szakpolitika tudásalapú támogatása.

A partnerség a közös transznacionális felhívások meghirdetésén túl a partnerintézmények szakértőinek együttműködésével a biodiverzitás monitoringjának összehangolásán, a természetalapú kezdeményezések feltérképezésén és terjesztésén, a magánszektor bevonásán, a kutatók, a szakpolitika és a gyakorlati szakemberek közötti párbeszéd előmozdításán, valamint a nemzetközi szerepvállalás erősítésén fog dolgozni.

A partnerség a H2020 alatt futó BiodivERsA ERA-NET kezdeményezés vívmányaira épít.

Kiemelt kutatási területek:

A partnerség 3 tematikus és 2 horizontális területre koncentrál.

 • Tematikus területek:
  1. a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme és helyreállítása;
  2. a biodiverzitás hanyatlását visszafordító átmenetet támogató, a gyakorlatban is hasznosítható tudás: Milyen értékeket és előnyöket hordoz a természet az emberek számára? Hogyan szabályozható és igazgatható a természetvédelem a megfelelőbb módon?
  3. Az EU globális fellépését támogató tudás: Hogyan befolyásolja az EU kereskedelmi és fogyasztási gyakorlata a biodiverzitás globális csökkenését? Milyen befektetésekkel tudja az EU a határain kívül segíteni a természetvédelmet?
 • Horizontális területek:
  1. a biodiverzitásra és dinamikáinak ismeretére vonatkozó tudás;
  2. a természetalapú megoldások kidolgozására, alkalmazására és értékelésére vonatkozó tudás.

További részletek a partnerség kutatási menetrendjében találhatók.

A partnerség tagjai: a KFI szakpolitikáért felelős minisztériumok, kutatásfinanszírozó ügynökségek, valamint a természetvédelemért felelős minisztériumok és természetvédelmi ügynökségek (75 intézmény 37 országból).
Részt vevő országok: AL, AT, BE, BG, CZ, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IL, IS, IT, LT, LU, LV, MA, ME, MD, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TN, TR, ZA.
Magyar résztvevő: NKFI Hivatal.

Magyarország részvétele: 250 ezer EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára.

Hogyan lehet bekapcsolódni: 2021-től kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A partnerség a kutatási menetrendjében azonosított prioritások alapján összesen 6, az adott felhívásban részt vevő országok pályázói számára nyitott pályázati felhívást hirdet meg. Egy felhíváson belül kb. 30 projektet támogatnak. A projektek 3 év időtartamúak, egyenként kb. 1 200 000–1 500 000 euró projekt költségvetéssel.

A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva.

A partnerség első felhívása 2021. október 1-jén jelent meg: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.

Honlap (még nem elérhető)

Nemzeti kapcsolattartó

Dr. Hollósi Krisztina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3750
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A partnerség fő célja, hogy a Föld lakói számára hosszú távon elérhető legyen a biztonságos vízhasználat. 2030-ra a partnerség csökkenteni kívánja a vízhiányt, fokozni a vízkészletek és ökoszisztémák védelmét, növelni a vízrendszereknek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását, rezilienciáját. A partnerség a közös transznacionális felhívások meghirdetésén túl a partnerintézmények és a társult tagok szakértőinek együttműködésével a tudomány és a szakpolitika közötti párbeszéd előmozdításán, a kutatási eredmények hasznosításának elősegítésén, az élő laboratóriumokkal és demonstrációs helyszínekkel, valamint a befektetőkkel való kapcsolatok kiépítésén, illetve a nemzetközi szerepvállalás erősítésén fog dolgozni.

A partnerség a kormányközi együttműködésként futó Joint Programming Initative Water challenges for a changing world (Water JPI) kezdeményezés vívmányaira épít.

Kiemelt kutatási területek:

A partnerség 5 tematikus és 2 horizontális területre koncentrál.

 • Tematikus területek:
  1. a víz szerepe a körforgásos gazdaságban;
  2. vizes ökoszisztémák és biodiverzitás;
  3. a víz jövője: fenntartható vízgazdálkodás;
  4. víz és egészség;
  5. vízügyi infrastruktúrák.
 • Horizontális területek:
  1. nemzetközi együttműködés;
  2. szabályozási és igazgatási kérdések.

További részletek a partnerség kutatási menetrendtervezetében találhatók.

A partnerség tagjai: a KFI szakpolitikáért felelős minisztériumok, kutatásfinanszírozó ügynökségek, a környezetvédelemért felelős minisztériumok és ügynökségek, kutatásfinanszírozó regionális és helyi hatóságok, tematikusan releváns európai hálózatok, vizes klaszterek, kutatóhelyek (77 intézmény 29 országból).
Részt vevő országok: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LT, LV, MT, NL, PL, MD, NO, PT, RO, SE, SK, TR, ZA.
Magyar résztvevő: NKFI Hivatal.

Magyarország részvétele: 330 ezer (vagy 340 ezer) EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára.

Hogyan lehet bekapcsolódni:

 • 2022-től kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A partnerség a kutatási menetrendjében azonosított prioritások mentén összesen 6, a részt vevő országok pályázói számára nyitott pályázati felhívást hirdet meg. A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva.
 • Társult partnerként, vagyis in-kind formában nyújtott közreműködés útján. A társult partneri státusz azon intézmények számára érhető el, amelyek mérlegelik a partnerséghez való csatlakozást, illetve formálisan nem kívánnak, vagy nem jogosultak csatlakozni, de bizonyos tevékenységekhez hozzájárulnának (pl. élő laboratóriumot működtetnek, vagy cégek).

Honlap (még nem elérhető)

Nemzeti kapcsolattartó

Dr. Hollósi Krisztina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3750
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu


Utolsó módosítás: 2022. február 01.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés