Horizont Európa  /  Cross-cutting elemek  /  Etika
Etika
2022. január 26.

Az etikai értékelés lépéseinek összefoglalása:

Aktivitás Ki? Mikor? Hogyan?
Etikai önértékelés Pályázó Pályázatbenyújtási szakasz A javaslat etikai kérdéseinek mérlegelése
Etikai ellenőrzés Etikai szakértők (és/vagy szakképzett személyzet előzetes szűrés esetén) Pályázatértékelési szakasz A pályázati anyag áttekintése
Etikai értékelés (humán embrionális őssejteket, humánembriókat érintő vagy a komoly és összetett pályázatként megjelölt projektek esetében. Etikai szakértők Pályázatértékelés / támogatási szerződés előkészítési szakasza A pályázati anyag áttekintése
Etikai ellenőrzés / felülvizsgálat / audit Projektfelelős és/vagy etikai felelős / külső etikai szakértők Megvalósítási szakasz A projektteljesítmények áttekintése / interjú a pályázókkal / helyszíni látogatás

A Horizont Európa program keretében finanszírozott tevékenységek etikai dimenziójának értékelésére és kezelésére etikai értékelési eljárást (Ethics Appraisal Procedure) alakított ki az Európai Bizottság.

A tudományos kiválóságra, a menedzsment minőségére és a lehetséges hatásokra összpontosító tudományos értékelésen túl az etikai értékelés biztosítja, hogy a Horizont Európa program keretében végzett valamennyi kutatási tevékenység az alapvető etikai elvek betartásával történjen.

Etikai értékelési eljárás

Az etikai értékelési eljárás a Horizont Európa programban finanszírozott összes tevékenységre vonatkozik, amely tartalmazza a projekt megkezdése előtt lefolytatott etikai felülvizsgálati eljárást (Ethics Review Procedure) is, mint a projekt során végzett etikai ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és auditokat.

A Horizont Európa-pályázatok elkészítésekor kötelező az etikai kérdések táblázatának (Ethics Issues Table) kitöltésével egy etikai önértékelést elvégezni . További gyakorlati tudnivalókat a kitöltéssel kapcsolatban itt olvashat.

Etikai felülvizsgálati eljárás

Minden küszöbérték feletti és finanszírozásra szánt pályázat etikai felülvizsgálaton esik át, amelyet a független etikai szakértők végeznek el.

Az etikai felülvizsgálat a következő kérdésekre terjed ki:

 • emberi jogok és az emberi lények védelme;
 • állatvédelem és állatjólét;
 • adatvédelem és a magánélet védelme;
 • egészség és biztonság;
 • környezetvédelem;
 • mesterséges intelligencia.

Etikai ellenőrzés

A pályázatok etikai ellenőrzése a szakmai értékeléssel egy időben vagy röviddel azt követően történik. Az etikai szakértőket felkérik, hogy jelöljék meg azokat a pályázatokat, amelyek komoly vagy összetett problémákat tartalmaznak (a súlyos és összetett etikai kérdésekről szóló Útmutató alapján), és amelyeknél ezért egy alaposabb etikai értékelésre (Ethics Assessment) van szükség. A humán embrionális őssejtek, humánembriók használatát tervező pályázatok automatikusan etikai értékelésre kerülnek. Azoknál a pályázatoknál, amelyek támogatást kapnak, de amelyeket az etikai szakértők nem jelölnek meg, és vetnek alá mélyebb etikai értékelésnek, a szerződéskötésnél nem határoznak meg etikai követelményeket, ugyanakkor az etikai összegző jelentés tartalmazza a pályázat értékelése során azonosított etikai jellegű kérdéseket. Ezeknek a projekteknek a végrehajtása során a részt vevő intézményeknek a nemzeti és uniós jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően kell eljárniuk az etikai kérdéseket illetően.

Etikai értékelés

Az etikai értékelés a pályázatok etikai kérdéseinek mélyreható elemzését jelenti, az etikai ellenőrzés során készült elemzés figyelembevételével. Az etikai értékelés etikai követelmények meghatározásához vezethet, amelyet kötelezettségként rögzítenek a támogatási szerződésben.

Az etikai értékelés eredményei a következők lehetnek:

 1. Etikai engedély megadása

  Az etikai kérdéseket megfelelően kezelik. Az etikai rész a pályázatból változatlanul átemelhető a támogatási szerződés megfelelő, etikai fejezetébe.

 2. Feltételes etikai engedély

  Az engedély bizonyos feltételekhez kötött. Az etikai követelmények a következők lehetnek (ezeket az értékelés végén kiadott etikai összegző jelentés tartalmazza):

  • rendszeres jelentéstétel az Európai Bizottságnak vagy az érintett ügynökségnek;
  • független etikai tanácsadó vagy etikai bizottság kijelölése (esetleg a feladat az etikai követelmények betartásáról szóló jelentés);
  • további információk/dokumentumok rendelkezésre bocsátása;
  • a módszertan kiigazítása az etikai alapelveknek és releváns jogszabályoknak megfelelően.

  Az etikai követelményeknek a támogatási szerződés előkészítése során vagy a projekt megvalósítása során kell eleget tenni az alábbiak szerint:

  • a támogatási szerződés aláírása előtt a pályázat etikai részének módosítása, kiegészítése lehet szükséges, illetve további háttérdokumentumok, igazolások benyújtását is az aláírás feltételeként szabhatja meg a támogató;.
  • a projekt elindulása utáni időszakra vonatkozó etikai követelmények automatikusan bekerülnek a támogatási szerződésbe, benyújtandó etikai dokumentációként.
 3. További információ kérése (köztes eredmény)

  Előfordulhat, hogy a pályázónak további információkat kell megadnia, ha ez z etikai értékelés elvégzéséhez szükséges a (például súlyos vagy összetett etikai problémák vagy hiányzó információk esetén).

 4. Nincs etikai engedély

  A második etikai értékelést követően, ha a pályázat nem kapott etikai engedélyt, nem támogatható, és elutasításra kerül. A pályázó tájékoztatást kap a javaslat elutasításáról szóló döntésről, a döntés indoklásáról és a fellebbezés módjáról.

Etikai követelmények és etikai munkacsomag

Benyújtandó etikai dokumentáció: A projekt indulása utáni időszakra vonatkozó összes etikai követelmény automatikusan bekerül a támogatási szerződésbe mint kötelezően teljesítendő és dokumentálandó feladat. Ezek a kötelezően benyújtandó etikai jellegű dokumentumok (deliverables) az etikai követelmények elnevezésű automatikusan generált, külön munkacsomagban kapnak helyet.

Etikai ellenőrzések, felülvizsgálatok és auditok a projekt végrehajtása során

Az etikai ellenőrzés vagy az etikai értékelés keretében a szakértők azonosítják azokat a pályázatokat, amelyek további etikai ellenőrzést vagy felülvizsgálatot igényelnek a projekt végrehajtása során. Az eljárást az Európai Bizottság is kezdeményezheti. Az eljárás célja, hogy segítse a kedvezményezetteket a kutatásaik során felmerülő etikai kérdések kezelésében, és szükség esetén a megelőző és/vagy korrekciós intézkedések megtételében. Az etikai ellenőrzés egy belső bizottsági eljárás, amelyet a projektfelelős vagy etikai felelős folytat le, és amelybe külső etikai szakértőket is bevonhatnak, az etikai felülvizsgálat egy mélyebb, alaposabb vizsgálat, amelyet külső etikai szakértők végeznek.

Referenciadokumentumok:

Szabályok és magatartási kódexek

Általános útmutatás

Szabványos működési eljárások

Domainspecifikus útmutatás

Etikai és kutatási integritási hálózatok

Utolsó módosítás: 2022. február 04.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés