Horizont Európa  /  Partnerségek
Horizont Európa európai partnerségek
2022. január 11.
A Horizont Európa európai partnerségek olyan nagy léptékű, jelentős társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs kezdeményezések, programok, amelyek az Európai Bizottság, valamint a köz- és magánszektor szereplőinek együttműködésében és többnyire közös finanszírozásában valósulnak meg. A partnerségek a Bizottság, a tagállami kutatásfinanszírozó szervezetek és a releváns iparági szereplők együttműködését ösztönözve hozzájárulnak a kutatási és innovációs programok Európán belüli koordinációjának erősítéséhez, továbbá a kutatásba és fejlesztésbe történő befektetések hatékonyabbá tételéhez, így egyben az Európai Kutatási Térség kiteljesítésének egyik fő eszközét is jelentik. Fontos céljuk az Unió szakpolitikai célkitűzéseihez való hozzájárulás is. A partnerségek jelentőségét mutatja, hogy a keretprogram 2. pillérében akár a költségvetés 50%-át is ezeknek a kezdeményezéseknek a támogatására fordíthatják.

A Horizont Európa európai partnerségei szervesen épülnek a Horizont 2020 programban elindított különböző típusú partnerségi kezdeményezésekre (ERA-Net Cofund, European Joint Programme Cofund, közös programok, közös technológiai kezdeményezések, szerződéses köz- és magánszektor-partnerségek, EIT KIC-ek, FET zászlóshajó-kezdeményezések stb.), de az eszközrendszer az új keretprogram indulásakor jelentősen megújult. A Horizont Európa program egységes, új megközelítést és kritériumrendszert vezetett be a partnerségek tervezése során: ambiciózus célokat követő, a globális kihívásokra reflektáló, az uniós szakpolitikai stratégiákhoz illeszkedő kezdeményezések kerülhetnek be a partnerségek közé. Egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell bírniuk, átláthatóságot és nyitottságot kell biztosítaniuk működésük során, valamint demonstrálniuk kell, hogy képesek az Európán belül érvényesülő és Európa javát szolgáló hatás elérésére. Világos életciklus-alapú megközelítést kell alkalmazniuk, korlátozott időszakra kell létrejönniük, és tartalmazniuk kell a programból nyújtott támogatás fokozatos kivezetésére vonatkozó feltételeket. A feltételeknek megfelelő mintegy 50 partnerség három kategóriába sorolható:

  • Közös programozású (co-programmed) partnerségek: az Európai Bizottság és az iparági szereplőket tömörítő szövetségek szerződéses megállapodásán (Memorandum of Understanding) alapuló kezdeményezések, amelyek megvalósítása a megállapodásban rögzített és közösen kialakított kutatási és innovációs menetrendhez illeszkedő célok szerint történik, szem előtt tartva az elvárt hatásokat. A Bizottság pénzügyi hozzájárulását a Horizont Európa költségvetéséből biztosítja, a kapcsolódó pályázati felhívások a munkaprogram megfelelő részében jelennek meg. Az iparági szereplők saját, természetbeni (in-kind) hozzájárulásukkal vesznek részt a közös program megvalósításában.
  • Társfinanszírozott (co-funded) partnerségek: az Európai Bizottság és a tagállami kutatásfinanszírozó szervezetek (minisztériumok, ügynökségek) együttműködésén alapuló kezdeményezések, amelyek keretében közös kutatási és innovációs programot alakítanak ki adott tématerületen. Ennek része egy közös pályázati program megvalósítása is, amelynek finanszírozását a Bizottság és a részt vevő tagállamok biztosítják (a tagállamok a Horizont Európa program forrásaiból származó bizottsági társfinanszírozással kiegészítve támogatják a nyertes nemzetközi konzorciumok nemzeti résztvevőit). A társfinanszírozott partnerségek pályázatait a programban részt vevő kutatásfinanszírozó szervezetek konzorciuma hirdeti meg. A közös kutatás-fejlesztési pályázati programok mellett a partnerségek keretében egyéb, többek között szakpolitikai koordinációt, jó gyakorlatok cseréjét, oktatási tevékenységeket is támogathatnak.
  • Intézményesített (institutionalized) partnerségek: az Európai Bizottság, az iparági szereplők és egyes esetekben a tagállamok együttműködésében megvalósuló kezdeményezés magas szintű integrációt mutató technológiai területeken. A partnerek által közösen kialakított kutatási és innovációs programok menedzsmentjét egy külön erre a célra létrehozott jogi entitás, közös vállalkozás (Joint Undertaking) végzi, így a pályázatok meghirdetését, a pályáztatás folyamatát, a pályázatok értékelését, majd a szerződések megkötését is közvetlenül a közös vállalkozás szervezi.
Utolsó módosítás: 2022. január 11.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés