Horizont Európa  /  Programstruktúra - pillérek  /  II. Globális kihívások és európai ipari versenyképesség  /  Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom
Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom
2021. november 19.
A 2. klaszter célja a demokrácia és demokratikus kormányzás támogatása; a kulturális örökség megőrzése és további segítése; a társadalmi és gazdasági átalakulások előmozdítása, amelyek hozzájárulnak a társadalmi befogadáshoz és a növekedéshez, valamint a sokrétű, társadalmi, gazdasági és szociális kérdésekre adandó megfelelő válaszok kidolgozásához.

Fókuszterületek (desztinációk a munkaprogramban):

D 1 – Demokrácia és kormányzás: a demokratikus kormányzás modernizációja; szakpolitikai ajánlások elkészítése; társadalmi párbeszédek; nemek közötti egyenlőség; a befogadás erősítése; történelmi, kulturális és filozófiai perspektívák alkalmazása, összehasonlító elemzése; az állampolgárok bevonása, tartós változások elérése; átláthatóság és nyitottság.

D 2 – Az európai kulturális örökség és a kulturális és kreatív ipar (CCI):

  • Európa kulturális öröksége, mint a múlt hordozója és a jelen formálója a közös értékek, műemlékek, helyszínek gazdagságával, valamint a hagyományok, a kézművesség, a művészetek, az építészet, az irodalom, a nyelvek, a színház, a filmek és a zene sokféleségével.
  • Európa közös kutatási és innovációs fellépése kulturális örökségének védelme, megőrzése, helyreállítása és kreatív ápolása érdekében.
  • Az európai tárgyi és szellemi kulturális örökségének kihívásai napjainkban: az éghajlatváltozás miatti állapotromlás, a környezetszennyezés, a természeti vagy ember okozta katasztrófák, a kifosztások és az illegális kereskedelem, a finanszírozás hiánya stb.
  • A történelmi helyek és műemlékek, műtárgyak, örökségi helyszínek, kulturális tájak, múzeumok és más kulturális intézmények, nyelvek, szokások, hagyományok és értékek védelme; új vagy meglévő élvonalbeli technológiák/módszerek alkalmazásával a műemlékek és műtárgyak zöld módon való helyreállításának és megőrzésének elősegítése.
  • A kulturális és kreatív ipar szerepe a kutatásban és az innovációban.

D 3 – Társadalmi és gazdasági átalakulások:

  • A demográfiai változások, a digitalizáció, az automatizálás, a környezetromlás, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású (zöld) gazdaságra való áttérés és a globalizáció, mint többdimenziós, egymáshoz kapcsolódó és összetett társadalmi és gazdasági kihívások kezelése.
  • A népesség elöregedése és a szociális védelemre fordított kiadások összefüggése (nyugdíj, egészségügy és a hosszú távú gondozás, alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés), a megfelelő politikai válaszok kidolgozása.
  • Az oktatás és képzés kulcsfontosságú szerepe, esélyegyenlőség, integráció.
  • A COVID-19-járvány hatása a gazdasági és társadalmi szerkezetre, az új kihívások kezelése, fenntarthatóság.
  • A migráció és mobilitás kezelése: átfogó és összehangolt európai válaszok keresése az összes érintett bevonásával, közös partnerségben.

Munkaprogram: Horizon Europe Work Programme 2021-2022: 5. Culture, creativity and inclusive society (European Commission Decision C(2021)4200 of 15 June 2021)

Szakpolitikai háttér:

A klaszter szakpolitikai hátterét és várható hatásait a Horizont Európa stratégiai terve tartalmazza (Horizon Europe Strategic plan): Horizon Europe Strategic plan 2021-2024.

A 2. klaszter jelenleg közvetlenül nem kapcsolható konkrét partnerséghez vagy misszióhoz, noha horizontális jellege miatt a társadalomtudományi kutatások szerepe szinte bármelyik tématerülethez illeszkedhet.

További információk:

Kapcsolódó előadások:

NKFI Hivatal

Európai Bizottság:

Partnerkeresési lehetőségek, hálózatok:

NET4SOCIETY hálózat: Társadalomtudományi NCP munkatársakat összefogó network:
https://www.net4society.eu/

További kapcsolódó pályázati lehetőségek:

Nemzeti kapcsolattartó:
Csiszár Anita
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 795 9363
E-mail: anita.csiszar@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2022. január 31.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés