Horizont Európa  /  Horizont Európa Program  /  Rendezvények  /  HorizontPéntek10
HorizontPéntek10 webinársorozat
2024. május 15.

A HorizontPéntek10 webinársorozat az NKFIH Horizont Európa NCP csapat heti rendezvénye, melyen a Horizont Europa keretprogram érdekes témáiról, aktuális felhívásairól nyújtunk áttekintést, gyakorlati ismereteket minden héten.

PV (fotovoltaikus) rendszerek, CO2, hidrogén, hűtés-fűtés, energiahordozó technológiák, energiarendszerek és -hálózatok, energiatárolás, geotermikus energia, újgenerációs technológiák és továbbiak – 2023. őszén megnyílt felhívások áttekintése.

Letölthető előadás: Dr. Józon Mónika: Horizont Európa - 5. klaszter - Energia 2023 őszi pályázati felhívások PDF (1 523 KB)

Mesterséges Intelligencia, Adatok, Robotika, Dolgok internete (IoT), Cloud/Endge technológiák, Grafén és 2D anyagok, Kvantumtechnológia, Fotonika, Szoftver, Hálózati technológiák – 2023. őszén megnyíló felhívások áttekintése.

Letölthető előadás: Németh Edina, Pivarcsiné Fekete Dóra: HORIZON EUROPE -4. Klaszter: Digitális technológiák PDF (5 683 KB)


Körforgásos gazdaság témájú felhívások – hulladékkezelés, élelmiszeripar, műanyagipar, várostervezés és mások – a 2023. őszén megnyílt felhívások áttekintése.

Letölthető előadás: Szemere Dorottya: Klaszter 6. körforgásos gazdaság témájú nyitott Horizont Európa pályázati felhívások PDF (1 368 KB)

Személyre szabott orvoslás – A 2024-es nemzetközi egészségügyi felhívások áttekintése.

Letölthető előadás: Horváth Klára: Horizon Europe - Health cluster: personalised medicine 2024 calls PDF (988 KB)

A Horizont Európa program a társadalomtudományi kutatások (SSH) szerepét horizontálisan közelíti meg, és olyan átfogó, több területet érintő innovációs kihívásokat kezel (cross-cutting issues), melyek a 2. klaszter mellett (Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom) a Program minden egyes pillérébe és célkitűzésébe is beágyazódnak.

Letölthető előadások:

Csiszár Anita: Bevezető; a Horizont Európa 2. klaszter 2024. évi felhívásai PDF (3 665 KB)

Dr. Horváth Klára: SSH pályázati lehetőségek az egészségipar területén PDF ()534 KB)

Szemere Dorottya: SSH pályázati lehetőségek a körforgásos gazdaság területén PDF (1 789 KB)

Pivarcsiné Fekete Dóra: SSH pályázati lehetőségek a digitális témák területén PDF (202 KB)

Mészáros Gergely: SSH pályázati lehetőségek biztonsági/védelmi területen PDF (4 701 KB)

2024-es pályázati lehetőségek az akkumulátor szektorban (Batt4EU) és az épületenergetika (Built4People) területén:
  • A Batt4Europe közös programozású partnerségi pályázati konstrukció bemutatása
  • A Batt4Europe 2024-es pályázati felhívásai
  • A Built4People közös programozású partnerségi pályázati konstrukció bemutatása
  • A Built4People 2024-es pályázati felhívásai

Letölthető előadás: Dr. Józon Mónika: Pályázati felhívások 2024-ben az akkumulátor szektorban és az épületenergetika területén PDF (962 KB)

A Horizont Európa keretprogram 3. pillére az Európai Innovációs Tanács (EIC) koordinálásával innovatív kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési termékeit, eljárásait és szolgáltatásait segíti az Enterprise Europe Network (EEN) kapcsolódó céges partnerkereső és egyéb szolgáltatásainak támogatásával.

Letölthető előadások:

Németh Edina: Bevezető, az EIC Pathfinder és Transition program 2024. évi pályázati felhívásai PDF (2 903 KB)

Mészáros Gergely: Az EIC Accelerator program 2024. évi pályázati felhívásai, kapcsolódó KKV-pályázati lehetőségek (Eurostars, EIT) PDF (1 509 KB)

Németh Zoltán: Az EIC Accelerator program egy sikeres pályázó szemével PDF (771 KB)

Holly Sára: Az Enterprise Europe Network (EEN) Hungary szolgáltatásai innovatív kis- és középvállalkozások számára PDF (2 276 KB)

Konzultációs lehetőség a klímasemleges, körforgásos és digitalizált gyártás, valamint a reziliens ipar területén a Horizont Európa keretprogram 4. klaszterében (1. és 2. desztináció) február 7-én záruló felhívások beadásával kapcsolatos kérdésekről.
Utolsó simítások a 2024. február 22-ei beadási határidő előtt: egyéni konzultációs lehetőség 10 percben, kérdés-válasz formában. Kérdéseiket elsősorban a következő témákban várjuk:
  • Partnerkeresés, csatlakozás konzorciumhoz
  • Értékelési kritériumok
  • A beadás menete
A webinárium keretében bemutatjuk a Clean Hydrogen Joint Undertaking partnerséget és a hidrogéntechnológia fejlesztésére irányuló 2024-es pályázati felhívását (20 téma, 6 témakörben: megújuló hidrogén előállítása, hidrogéntárolás és -szolgáltatás, közlekedés, fűtés, hidrogénvölgyek, horizontális kérdések).

Letölthető előadás: Dr. Józon Mónika: A Clean Hydrogen Joint Undertaking 2024-es pályázati felhívásai PDF (1 079 KB)

A WIDERA programnak az Európai Kutatási Térség megerősítését és reformját célzó programrésze olyan horizontális témákkal foglalkozik, mint például a nyílt tudomány, etika a kutatásban, kutatói kompetenciák, kutatásmenedzsment. A webinárium keretében a HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01 felhívás témái kerülnek sorra.

Letölthető előadás: Borza Beatrix: Widening participation and strenghtening the ERA PDF (666 KB)

A Horizont Európa keretprogram 4. klaszterének kiemelt területét a digitális technológiák és szolgáltatások képezik, azonban számos pályázati felhívás kapcsolódó partnerségek és projektfelhívások keretében jelenik meg. A HorizontPéntek10 aktuális részében az Intelligens hálózatok és szolgáltatások (SNS) és a Chips – korábban kulcs digitális technológiák - közös vállalkozások aktuális felhívásaiba, valamint a CHIST-ERA és egyéb Horizont Európa projektek kaszkád felhívásaiba adunk betekintést.

Letölthető előadás: Németh Edina: Horizon Europe - Smart Networks & Services Partnership PDF (7 803 KB)

A megfelelő konzorcium felépítése a sikeres pályázás egyik előfeltétele. A konzorciumi partnerek megtalálása esetenként kihívást jelenthet a pályázók számára. Hogyan lehet és hogyan érdemes partnereket keresni?
Ez alkalommal a fenti kérdéseket járjuk körül, és bemutatunk egy új pályázati lehetőséget, ami segítséget nyújt a partnerkereséshez.
Letölthető előadás:
A Horizont Európa keretprogram 4. klaszterének kiemelt kezdeményezései között szerepel a mesterséges intelligencia tudományos kutatásban történő alkalmazásával kapcsolatos lehetőségek és kihívások vizsgálata. Az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Térség Fórum országai iránymutatásokat dolgoztak ki, hogy támogassák az európai kutatóközösséget a generatív mesterséges intelligencia (AI) felelős használatában. Ezek az iránymutatások egyszerű és megvalósítható ajánlásokat adnak a kutatói közösségnek a generatív mesterséges intelligencia használatára vonatkozóan. A HorizontPéntek10 webinársorozat keretében bemutatjuk az útmutató ajánlásait, valamint megvizsgáljuk a Horizont Európa pályázatokban szereplő mesterséges intelligencia alapú megoldások értékelésének folyamatát.
Letölthető előadás: Németh Edina: MI a tudományban, MI az értékelésben PDF (5 865 KB)
A Horizont Európa keretprogram 3. pillére az Európai Innovációs Tanács (EIC) Pathfinder Challenge pályázatok keretében segíti úttörő kutatási területek európai szintű összefogását, megerősítését és előremozdítását az EU szakpolitikailag fontos területein projekt portfóliók kialaikításával és támogatásával. 2024-ben az alábbi területeken nyílik lehetőség Pathfinder challenge pályázatok beadására.
Agrár tematikájú felhívások: Ez alkalommal az Agroecology partnerséggel, a májusban induló Agriculture of Data partnerséggel, valamint a Soil Mission területtel kapcsolatos aktuális tudnivalókról tájékozódhatnak az érdeklődők.
A webinárium keretében a Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) program 2023-2025-re szóló, kibővített munkaprogramjának módosításai kerülnek sorra, köztük a pályázati naptár, a kutatói juttatások, és az országszorzók (country correction coefficient) változásai.
Az érdeklődők az uniós finanszírozású programok központi pályázati portáljáról, a Funding and Tenders Portalról, a felhívások keresési lehetőségeiről, valamint a Horizont2020 és Horizont Európa keretprogram interaktív, különböző adatmegjelenítésekre is alkalmas statisztikai portáljáról kapnak tájékoztatást.
A Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Program célkitűzése a biomassza fenntartható előállításának és bioalapú termékekké történő átalakításának fejlesztése, a többskálás biofinomítással és körforgásos gazdasági megközelítéssel (biológiai hulladék hasznosításával) való bővítése, valamint a vidéki és marginális régióknak a bioalapú innováción keresztül történő felvirágoztatása. Az információs nap első részében a 2024. április 24-én megnyílt 18 felhívásról tájékozódhatnak az érdeklődők. A webinárium második részében Pilar Llornette (CBE JU Programme Officer) és Kovács Barna PhD. (CBE JU SRG tag) osztják meg a sikeres pályázással kapcsolatos tapasztalataikat.
Az 5. klaszter célja elősegíteni, hogy a gazdaság, az ipar és a társadalom átalakítása révén Európa 2050-ig klímasemlegessé váljon. A klaszter munkaprogramjában szereplő felhívások a párizsi megállapodás célkitűzéseit, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljait követik.
2024. május 7-én megnyíltak a klaszter 6-os desztinációjának (Biztonságos rugalmas közlekedés és intelligens mobilitási szolgáltatások az utasoknak és az áruknak) legújabb felhívásai. Az egy órás webinárium első részében ezeket fogjuk részletesen bemutatni, az előadás második részében pedig lehetőség lesz kérdéseket is feltenni a témával kapcsolatosan.
A webináron röviden szó lesz a Horizont Európa keretprogramról, illetve bemutatjuk az 5 fő EU missziót, azon belül is hangsúlyosan az Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters és A Soil Deal for Europe missziót.
2024. április 17-én a Bizottság elfogadta a missziók 2024. évi költségvetésének közel 1,4 milliárd euróval, összesen 7,3 milliárd euróra történő növelését célzó módosítást. A most megnyílt pályázatok elérhetők a Funding & Tenders portálon.
A webinárium témája a Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges (MSCA SE), valamint az ERA Talents pályázat. Mindkét felhívás a kutatók és kutatást támogató munkatársak nemzetközi cseréjét támogató konzorciális pályázat: az ERA Talents keretében a „widening” országokra fókuszáló interszektorális képzési és kutatási kapacitásépítési projekjavaslatokkal lehet pályázni, míg az MSCA SE egy kutatási projekt kutatók és kutatást támogató munkatársak cseréje révén történő megvalósítását támogatja.
Utolsó módosítás: 2024. június 11.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés