Horizont Európa  /  Cross-cutting elemek  /  Társadalom- és bölcsészettudományi aspektusok (SSH)
Társadalom- és Bölcsészettudományok (Social sciences and humanities, SSH)
2021. december 27.

Társadalom- és bölcsészettudományok (SSH) a K+I láncban

A Horizont Európa program egészének alapelve a társadalom- és bölcsészettudományok (SSH) hatékony integrálása a klaszterekbe, a missziókba, valamint az európai partnerségekbe egyaránt. Az integráció célja, hogy javítsuk az összetett társadalmi problémák értékelését és a rájuk adott válaszainkat. Így az a társadalom- és bölcsészettudományok kulcsfontosságú alkotóelemei a kutatásnak és az innovációnak, különösen, ami a zöld és a digitális átállást illeti.

Ezért adott esetben a K+I láncnak tartalmaznia kell a társadalom- és bölcsészettudományok, például a szociológia, a közgazdaságtan, a pszichológia, a politikatudomány, a történelem, a kulturális tudományok és/vagy a művészetek hozzájárulását a kutatási folyamatokhoz.

Projektkövetelmények az SSH-jelölésű témáknál

Számos téma igényli a társadalom- és bölcsészettudományok bevonását más tudományágakkal együttműködésben, mint amilyen a természet- és fizikai tudományok, az egészségtudományok vagy a különböző technológiák. Ezeket a konkrét Horizont Európa-témákat külön megjelölték („SSH-flagged topics”), megtalálhatók a Funding & Tenders portálon, valamint az alábbi linken:
https://www.horizoneuropencpportal.eu/store/opportunities-researchers-ssh-he.

Az itt felsorolt témákban benyújtott pályázatoknak adott esetben integrálniuk kell az SSH-szempontokat (pl. társadalmi, gazdasági, viselkedéstudományi, történelmi és/vagy kulturális dimenziók). A pályázóknak ezért vállalniuk kell az alábbiakat:

 • A társadalom- és bölcsészettudományok hozzájárulásait integrálják a javasolt projekt egészébe.
 • A szükséges intézkedések, a résztvevők, az érintett szakterületek, valamint a társadalom- és bölcsészettudományi hozzájárulások hozzáadott értéke egyértelműen szerepel a pályázatban.

Ismertetni kell a projektekben alkalmazott SSH-módszertant, vagy ha a pályázó konzorcium úgy ítéli meg, hogy a társadalom- és bölcsészettudományok szempontjai nem relevánsak az adott pályázatban, meg kell indokolnia, hogy miért nem.

Ahol releváns, a pályázókat arra ösztönözzük, hogy az SSH-hozzájárulások valamennyi felhíváshoz kapcsolódó projektjavaslatban szerepeljenek, még akkor is, ha az nem „SSH-jelölésű”.

Értékelés

Az SSH-jelölésű témákban benyújtott pályázatok értékelésekor az értékelők először a téma leírására hagyatkoznak, hogy azonosítsák a várható társadalom- és bölcsészettudományi vonatkozásokat. Ezt szem előtt tartva értékelik a pályaműben ismertetett SSH-hozzájárulásokat, a kritériumoknak megfelelően.

Az értékelő szakértőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy az SSH sikeres hozzájárulása a témától függően megkövetelheti a különböző társadalom- és bölcsészettudományi tudományágak és/vagy a társadalom- és bölcsészettudományok és az egyéb tudományágak közötti együttműködést.

A társadalom- és bölcsészettudományi kutatás és kompetenciák megfelelő hozzájárulása/integrációja nélküli pályázat alacsonyabb értékelési pontszámot kap. Még ha a benyújtott pályaművek nem tartoznak is az SSH-jelölésű témák közé, tartalmazhatnak hozzájárulásokat a társadalom- és bölcsészettudományi szakterületektől, amelyeket a pályázat egyéb releváns szempontjaival együtt kell értékelni.

Az SSH-tudományágak listája
(A lista az UNESCO által létrehozott az Oktatás Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszere [ISCED 2011] alapján készült.)

 1. Társadalomtudományok, oktatás, üzlet és jog

  Társadalom- és viselkedéstudományok: közgazdaságtan, gazdaságtörténet, politológia, szociológia, demográfia, antropológia (kivéve fizikai antropológia), etnológia, futurológia, pszichológia, földrajz (kivéve fizikai földrajz), béke- és konfliktustudomány, emberi jogok.

  Neveléstudomány: tantervfejlesztés nem szakmai és szakmai tárgyakban, oktatáspolitika és - értékelés, oktatáskutatás.

  Újságírás és információ: újságírás, könyvtár- és múzeumtudomány, dokumentációs technikák, levéltári tudományok.

  Üzlet és igazgatás: kiskereskedelem, marketing, értékesítés, PR, ingatlanügy, pénzügy, bankügy, biztosítás, befektetés-elemzés, számvitel, könyvvizsgálat, menedzsment, köz- és intézményi igazgatás.

  Jog: jog, jogtudomány, jogtörténet.


 2. Bölcsészettudományok és művészetek

  Bölcsészettudományok: vallás és teológia, idegen nyelvek és kultúrák, élő vagy holt nyelvek és irodalmaik, területi tanulmányok, anyanyelvek, kortárs vagy népnyelvi irodalom, értelmezés és fordítás, nyelvészet, összehasonlító irodalom, történelem, régészet, filozófia, etika.

  Művészetek: képzőművészet, előadó-művészet, grafikai és audiovizuális művészet, dizájn, kézművesség.

Utolsó módosítás: 2021. december 27.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés