Horizont Európa  /  Missziók  /  Klímasemleges és intelligens városok
Klímasemleges és intelligens városok misszió
2021. november 18.
Az uniós missziók új módját jelentik annak, hogy konkrét megoldásokat kínáljunk a társadalmat érintő legnagyobb kihívásokra. A szektorokon és tudományterületeken átívelő missziók ambiciózus célokat tűznek ki, és 2030-ig konkrét eredményeket fognak felmutatni.

Fő célok: A városok kulcsszerepet játszanak abban, hogy az európai zöld megállapodás célkitűzései és a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célok megvalósulhassanak. A városok az EU területének mindössze 4%-át teszik ki, de az uniós polgárok 75%-a itt él. Ezen túlmenően a városok fogyasztják a világ energiafogyasztásának több mint 65%-át, és a globális CO2-kibocsátás több mint 70%-áért is ők felelősek.

Mivel az éghajlatváltozás mérséklése nagymértékben függ a városoktól, zöld és digitális átalakulásuk felgyorsítása kiemelten fontos. Különösen az európai városok járulhatnak hozzá jelentős mértékben a zöld megállapodás azon célkitűzéséhez, hogy 2030-ig 55%-kal csökkentsék a kibocsátást, ami gyakorlati értelemben a tisztább levegő, biztonságosabb közlekedés, kevesebb torlódás és zaj biztosítását jelenti.

Kiemelt kutatási területek: A végrehajtási tervben foglaltaknak megfelelően a városi misszió olyan ágazatközi és keresletvezérelt megoldásokat kíván támogatni, amelyek a városok tényleges szükségleteire alapoznak, és amelyek szinergiákat hoznak létre a már meglévő kezdeményezések között. E szükségletek között kiemelt figyelmet kap a fenntartható várostervezés, a közlekedési újítások és az energetikai aspektusok kialakítása.

A misszió végrehajtásának két központi pillére van: az egyik a Horizont Európa missziós munkaprogramban megjelenő pályázati lehetőségek, a másik pedig egy felhívás, amelynek célja klímaszerződések aláírása 100 kiválasztott európai várossal.

A 2021–2022-es missziós munkaprogramban 8 pályázati felhívás kapcsolódik a Klímasemleges és intelligens városok misszióhoz. Ezek közül az első 2 előkészítő jellegű: a misszió megvalósításához szükséges, transznacionális irányítási struktúrákat igyekszik megalapozni. A további 6 pályázati lehetőség 2022. áprilisi (5), illetve szeptemberi (1) beadási határidejű, klasszikus Horizont Európa-pályázat, amely már a konkrét városok részvételével, de konzorciumi formában (egyetemek, kutatóintézetek, cégek bevonásával) megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeket támogatja. A támogatandó tevékenységek fókuszában a városfejlesztés, a tömegközlekedés innovációja és az energiapozitív városrészek létrehozása áll.

A másik (munkaprogramon kívüli) városi misszióhoz kapcsolódó felhívás azt a célt tűzte ki, hogy 100 kiválasztott európai város egy ún. városi klímaszerződés (Climate City Contract) aláírásával és végrehajtásával 2030-ig klímasemlegessé váljon. A városi klímaszerződéseket a kiválasztott 100 város a helyi érdekeltekkel és a polgárokkal közösen, egy (a NetZeroCities projekt keretében létrehozandó) missziós platform segítségével dolgozza ki. Ez a missziós platform, mely várhatóan 2022 őszén indul el, biztosítja majd a szükséges technikai, szabályozási és pénzügyi segítséget a városok számára.

Bár ezek a klímaszerződések jogilag nem kötelező érvényűek (csak névlegesen szerződések), egyértelmű és jól látható politikai kötelezettségvállalást jelentenek majd nemcsak a Bizottság, valamint a nemzeti és regionális hatóságok, hanem a polgárok és befektetők számára is. A szerződések tartalmazzák a városok 2030-ig végrehajtandó, klímasemlegességre vonatkozó megvalósítási terveit, és az ehhez szükséges beruházásokat is felvázolják.

Hogyan lehet bekapcsolódni:

A Horizont Európa a 2021–2023-as időszakban mintegy 350 millió eurót fektet be a misszióhoz kapcsolódó kutatási és innovációs intézkedésekbe (pl. a mobilitás, az energia, a várostervezés területén). A Bizottság konkrét pályázati lehetőségeket tartalmazó első teljes missziós munkaprogramja a Funding&Tenders portálon érhető el. Itt publikálják majd a pályázati kiírások dokumentációját is 2022 elején.

A városi klímaszerződésekkel kapcsolatos felhívásra (Expression of Interest) a városok jelentkezését 2022. január 31-ig várja az Európai Bizottság. A jelentkezés során az előregisztrációt követően egy kérdőív alapján kidolgozott, a szükséges dokumentumokkal alátámasztott csatlakozási szándéknyilatkozatot kell benyújtani. A kérdőív kitöltésével kapcsolatban az Európai Bizottság webináriumsorozatot tartott, melynek felvételei az alábbi linkeken nézhetőek vissza:

  1. Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part I)
  2. Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part II)
  3. Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part III)

További hasznos linkek:

Utolsó módosítás: 2022. január 11.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés