Horizont Európa  /  Programstruktúra - pillérek  /  II. Globális kihívások és európai ipari versenyképesség  /  Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
2021. november 19.
A 6. klaszter célja a szűkös természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra irányuló áttérés előmozdítása. Ennek keretében támogatja az elsődleges termelés (mezőgazdaság, erdészet, halászat és akvakultúra) klímasemlegessé alakítását, az erőforrások körforgásos kezelését, a fosszilis alapú gazdaság alternatíváinak ösztönzését, az élelmiszer-ellátó rendszerek fenntarthatóvá és egészségessé tételét, az élelmiszer- és élelmezésbiztonság garantálását, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megóvását és helyreállítását, a szennyezés megelőzését és megszüntetését, mindezekkel párhuzamosan pedig a vidéki és városi közösségek fenntartható fejlődését és e célok elérését segítő innovatív irányítási modellek kidolgozását, a digitalizáció kiaknázását.

Fókuszterületek (desztinációk a munkaprogramban):

  1. Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások
  2. Méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszer-ellátó rendszerek a termelőtől a fogyasztóig
  3. Körforgásos gazdaság és biomassza-alapú gazdaság
  4. Tiszta környezet és zéró szennyezés
  5. Az éghajlatpolitikát támogató, a szárazfölddel, óceánokkal és édesvízzel kapcsolatos projektek
  6. Reziliens, befogadó, egészséges és zöld vidéki, partvidéki és városi közösségek
  7. Innovatív irányítás, környezeti megfigyelés és digitális megoldások a zöld megállapodás szolgálatában

Munkaprogramok: Horizon Europe Work Programme 2021-2022: 9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (European Commission Decision C(2021)4200 of 15 June 2021)

Missziók: Horizon Europe Work Programme 2021-2022: 12. Missions (European Commission Decision C(2021) 4200 of 15 June 2021)

A 6. klaszter partnerségei:

A partnerség célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvásához, a természetalapú megoldások széleskörű használatának megalapozásához, valamint a biodiverzitásnak figyelembe veendő értékként történő elismertetéséhez.

A partnerség második felhívása 2022. szeptember 8-án jelent meg: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.

Honlap: https://www.biodiversa.org/

Bővebb információ

A partnerség célja minden felhasználó számára hosszú távon biztosíthatóvá tenni a vízhasználat biztonságát. 2030-ra csökkenteni kívánják a vízhiányt, fokozni a vízkészletek és ökoszisztémák védelmét, valamint a vízrendszereknek a globális változásokhoz való alkalmazkodását, növelni rezilienciájukat.

A partnerség első felhívása 2022. szeptember 1-jén jelent meg: Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools.

Honlap: http://water4all-partnership.eu/


A partnerség célja a biomassza fenntartható előállításának és bioalapú termékekké történő átalakításának fejlesztése, valamint többskálás biofinomítással és körforgásos gazdasági megközelítéssel (biológiai hulladék hasznosításával) való bővítése. Ezzel párhuzamosan célkitűzés a vidéki és marginális régiók felvirágoztatása a bioalapú innováció régiós szintű alkalmazásán keresztül. (A partnerség hatókörén kívül esnek a bioenergia előállítására irányuló fejlesztések.)
A partnerség célja az agrárökológiai átmenetet felgyorsító living labok és kutatási infrastruktúrák strukturált hálózatának létrehozása. Ezek a helyszínek hosszú távú, helyspecifikus, több érdekelt felet tömörítő, gyakorlati kísérletezés lehetőségét nyújtják, és alkalmazásra kész módszereken keresztül elősegítik, hogy a gazdálkodók megértsék és használják az agrárökológiai gyakorlatokat.
A partnerség célja a fertőző állatbetegségek ellenőrzésének és az állatjólétnek jelentős mértékű javítását eredményező tudás, szolgáltatások és termékek létrehozása, ami által további, a főbb fertőző állatbetegségek megelőzéséhez, felismeréséhez és kezeléséhez, az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemhez és az állatjólét javításához vezető megoldások jönnek létre.
A partnerség célja a fenntartható (erőforrás-hatékony, környezetbarát és nyereséges) mezőgazdaság előmozdítása, a szakpolitika végrehajtásának és nyomon követésének támogatása a környezetmegfigyeléshez kapcsolódó digitális és adattechnológiák (térinformatikai és Föld-megfigyelési adathalmazok) segítségével.
A partnerség célja fenntartható élelmiszer-ellátó rendszerekre való áttérés előmozdítása az európai, nemzeti és regionális KFI programok összehangolásával és az élelmiszer-ellátó rendszer szereplőinek összekapcsolásával.

További információk: Candidates for European Partnerships in food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment

Kapcsolódó missziók:

A misszió célja, hogy a jó állapotú, tehát a bolygó és a társadalom szempontjából kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat (pl. élelmiszer-ellátás, víztisztítás, tápanyag-körforgás, szén-dioxid tárolás) támogatni képes talajok helyreállítására irányuló átmenetet előmozdítása, amelynek fő eszköze 100 olyan élő laboratórium és világítótorony létrehozása, amely úttörő kísérleti és demonstrációs helyszínként a folyamat motorjának szerepét fogja betölteni.

További információk

A misszió célja, hogy megismerjük, védjük és helyreállítsuk óceánjainkat és vizeinket 2030-ra.

A misszió célja egy felkészült, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes Európára történő gyorsabb átállás biztosítása.

További információk

A misszió célja 2030-ig 100 város klímasemlegessé tétele.

További információk 

Kapcsolódó előadások:

Hálózatok, transznacionális konzorciumok adatbázisai:

Tématerület Link a nyertes konzorciumokhoz
AMR JPI AMR ernyője alá tartozó projektek adatbázisa
AMR, élelmiszerből származó zoonózis, újonnan megjelenő fenyegetések One Health EJP
Biodiverzitás, ökoszisztéma-szolgáltatások, természetalapú megoldások Biodiversa
Biodiverzitás és klímaváltozás BiodivClim
Biodiverzitással és ökoszisztéma-szolgáltatásokkal összefüggő forgatókönyvek BiodivScen
Biodiverzitás, romlásnak indult ökoszisztémák helyreállítása BiodivRestore
Digitális technológiák az agrár-élelmiszeripari szektorban ICT-AGRI-FOOD
EU-Afrika együttműködés az élelmiszer- és élelmezésbiztonság, valamint a fenntartható mezőgazdaság területén LEAP-AGRI
Éghajlati szolgáltatások ERA4CS
Élelmiszercélú és nem élelmiszercélú biomassza-termelési és -átalakítási rendszerek FACCE SURPLUS
Élelmiszer-ellátó rendszerek és klímaváltozás FOSC ERA-Net
Élelmiszer-víz-energiaka pcsolat  a városokban EN-SUGI
Erdőre alapozott biomassza-alapú gazdaság ForestValue
Étrend, tápanyag-összetétel és egészség ERA-HDHL és HDHL-INTIMIC
Fenntartható állattenyésztés SusAn
Fenntartható átállás T2S
A fenntartható átállást segítő hatások és útvonalak AXIS
Fenntartható élelmiszer-ellátó rendszerek SUSFOOD2
Fenntartható növénytermesztés SusCrop
Fenntartható vízhasználat a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és az édesvízi akvakultúrában WaterWorks2015
Fenntartható vízgazdálkodás WaterWorks 2017
Fenntartható vízgazdálkodás az ENSZ fenntarthatósági céljainak eléréséért IC4WATER
Fenntartható uniós vízpolitikát szolgáló technológiai megoldások és szolgáltatások WaterWorks2014
Fertőző állatbetegségek ICRAD
Földfelszín alatti természeti erőforrásokkal, többek között a felszín alatti vizekkel való optimális gazdálkodás GeoERA
Klímakutatás A JPI Climate ernyője alá tartozó projektek adatbázisa
Környezeti fenntarthatóság és reziliencia Urban Europe JPI
Környezeti monitoring és földmegfigyelés ERA-PLANET
Mezőgazdaság, élelmiszer-biztonság és klímaváltozás A FACCE JPI ernyője alá tartozó projektek adatbázisa
Mezőgazdasági talajokkal való gazdálkodás EJP Soil projektek
Nem energiacélú ásványi nyersanyagok ERA-MIN2 és ERA-MIN3
Organikus élelmiszerek és gazdálkodás Core Organic Cofund
Tengerkutatással és tengerhasznosítással összefüggő technológiák és kék növekedés MarTERA
Az üvegházhatású gázok csökkentése ERA-GAS Cofund
Városfejlesztés ENUTC
Vízben lebegő szennyező anyagok AquaticPollutants
Vízi biológiai erőforrások potenciálja Blue Bioeconomy ERA-Net

További hasznos információk:

Nemzeti kapcsolattartók:

Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások (D1), Biodiversa+ és Water4All partnerségek:
Dr. Hollósi Krisztina
Telefon: +36 1 896 3750
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu

Fenntartható mezőgazdaság és élelmezés (D2), zéró szennyezés (D4), vidéki és városi közösségek (D6), talaj misszió:
Szabó Teréz Krisztina
Telefon: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu

Körforgásos vagy biomassza-alapú gazdaság (D3), innovatív kormányzási modellek, környezeti megfigyelés és digitalizáció (D7), klíma misszió:
Tóth Orsolya
Telefon: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2022. december 15.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés