Horizont Európa  /  Pályázás  /  Hogyan pályázzunk  /  Elszámolható költségek
Elszámolható költségek (a leggyakoribb projekttípusok esetében)
2022. január 27.
 1. Személyi költségek (personnel costs)

  Főszabály szerint a munkavállalók (szuperbruttó) bérköltsége számolható el személyi költségként. A kizárólag az adott projektindulás/közreműködés miatt nyújtott „egyedi” béremelés elszámolására nincs lehetőség (az ún. projektbónusz elszámolhatóságának feltétele a különböző forrásokból finanszírozott projektekre egységesen kiterjedő és objektív szempontrendszeren alapuló írott intézményi szabályozás megléte).

  Kivételes esetben a megbízási szerződés alapján foglalkoztatott szakértő díja is elszámolható személyi költségként, amennyiben a saját munkavállalókhoz hasonló munkafeltételek érvényesülnek (a „natural persons working under a direct contract” szabályai).

  A fizetéssel nem rendelkező kkv-tulajdonosok esetében a program által előre meghatározott egységköltség elszámolására van lehetőség.

 2. Alvállalkozói költség (subcontracting costs)

  Alvállalkozónak a támogatási szerződésben rögzített munkacsomagon (work package) vagy annak egyik feladatán (task) dolgozó külső fél minősül (alvállalkozónak minősül a személyi költségek részben említett szakértő is abban az esetben, ha nem érvényesülnek a kedvezményezett saját munkavállalóihoz hasonló munkafeltételek). Az alvállalkozói költségek elszámolhatóságának korlátját jelenti, hogy a feladatok kiszervezése nem képezheti a projekt lényegi hányadát.

 3. Dologi költségek (purchase costs)

  Ebbe a kategóriába három költségtípust sorolunk:

  • utazási költség és napidíj, a szokásos intézményi gyakorlat alapján;
  • eszköz-/infrastruktúra-használat költsége, főszabály szerint az időarányos értékcsökkenési leírás alapján;
  • anyagköltség és bizonyos szolgáltatások költsége (pl. értékhatár feletti könyvvizsgálat díja, full open access díja, szabadalmi ügyvivő díja, szabadalom megadásának hatósági díja, adatvédelmi szakértő / etikai szakértő díja, adatkezelés és adattárolás költsége, open science készségek fejlesztésének költségei, fizetett hirdetés, konferencia díja)
 4. Rezsiköltség (indirect cost)

  Az elszámolható közvetlen költségek (kivéve az alvállalkozói költség, harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatások és belső számlázással érintett tételek költsége) 25%-ának megfelelő átalányösszeg.

  Csak a konkrét felhívás kifejezett felhatalmazása esetén elszámolható további költségek

  Idetartoznak a harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatások (financial support to third parties), a belső számlázással érintett tételek (internally invoiced goods and services) vagy a kutatási infrastruktúrához való hozzáférés költségei (access to research infrastructure costs).

A fenti tájékoztató nem teljeskörű, a költségek elszámolhatóságának részletes szabályait az AGA – Annotated Model Grant Agreement 6. cikke alatt található magyarázat tartalmazza.

Utolsó módosítás: 2022. január 27.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés