Horizont Európa  /  Cross-cutting elemek  /  Gender
A társadalmi nemek egyenlősége a Horizont Európa programban
2021. december 09.
Már a H2020 keretprogram célkitűzései között is megjelent a társadalmi nemek (gender) közötti egyenlőségnek a kutatás és az innováció területén való támogatása, a Horizont Európa program azonban tovább kívánja fokozni az ez irányba tett erőfeszítéseket.

Törekvése, hogy

 • növekedjen a KFI programokban részt vevő nők száma;
 • javuljon a társadalmi nemre vonatkozó elemzések KFI tartalmakba való integrálása;
 • erősödjön az ún. widening országok részvétele azon projektekben, amelyek a nemek közötti egyenlőségnek a KFI szervezetekben való megteremtésére irányulnak;
 • egészüljenek ki a KFI területén a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló stratégiák olyan elemekkel, amelyek az etnikai hovatartozás, a fogyatékkal élés vagy a szexuális irányultság miatti diszkriminációt is hivatottak megakadályozni.

A legjelentősebb újdonságok a következők:

 • A teljes program vonatkozásában főszabály szerint elvárás a nemre vonatkozó elemzések KFI tartalmakba való beépítése.
  Néhány gyakorlati példa kutatási projektekből:
  • Mi az oka annak, hogy a COVID-19-világjárványban különbséget tapasztalunk a nők és férfiak fertőzési és halálozási arányai között?
  • Lenne-e ráció abban, hogy a szív- és érrendszeri betegségeket csak férfiak, a csontritkulást pedig csak nők vonatkozásában vizsgáljuk?
  • Van-e értelme annak, hogy a gépjárművek biztonsági berendezéseit a férfitest jellemzőire szabva tervezzük?
  • Felelősségteljes hozzáállás-e, hogy olyan mesterséges intelligencián alapuló termékeket fejlesztünk, amelyek az MI-alkalmazások tanításának alapjául szolgáló adatok diverzifikáltságának hiánya miatt hozzájárulnak a nemi és faji előítéletek terjesztéséhez?
  • Elfogadható-e, hogy a mobilitási elemzések és a közlekedéstervezés nem veszi súlyának megfelelően figyelembe a gondozói munkával összefüggő utazásokat?
  • Tudta-e, hogy az éghajlatváltozás számos tengeri fajban befolyásolja a nemek meghatározását, és bizonyos populációkat emiatt a kihalás veszélye fenyeget?
  (További információkért lásd a témában készült jelentést).
 • 2022-től új részvételi feltételként jelenik meg a közintézmények, egyetemek és kutatóintézetek esetében a nemek közötti esélyegyenlőségi terv (gender equality plan) megléte.
  További információk:
  • Csak nyilatkozni kell meglétéről a szervezetre vonatkozó adatok között (LEAR tudja kitölteni), de a projektmegvalósítás során ellenőrizhetik e nyilatkozat valós voltát.
  • Esélyegyenlőségi terv/stratégia része lehet.
  • Kötelező elemek:
   • hivatalos intézményi dokumentum (felsővezetés aláírásával, honlapon közzétéve);
   • végrehajtásra dedikált munkaerő/munkaidő;
   • monitorozás és értékelés;
   • képzés, kapacitásépítés.
  • Ajánlott tartalom: munka és magánélet egyensúlya, a nemek közötti egyensúly biztosítása a döntéshozatalban, esélyegyenlőség biztosítása a karrierépítésben, nemre vonatkozó elemzések oktatási és KFI tartalmakba való beépítése, nemi alapú erőszak megakadályozására és kezelésére irányuló intézkedések.
  • Felkészülés: GEER tool (frissítés alatt);
   néhány valós példa: Gender Equality in Academia and Research; Supera - Gender equality plans;
   iránymutatások a genderaudit lefolytatásához: Gender audit.
  • Az NKFI Hivatal 2021 nyarán tájékoztatót készített az érintett intézmények számára.
  • Az Európai Bizottság 2021 őszén a dokumentum elkészítését segítő részletes útmutatót tett közzé.
  • NKFIH workshop a GEP témájában (2021.12.09.)
 • A „Részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” programrész (Widening Participation and Strengthening the European Research Area) keretében támogatják a beilleszkedést segítő, nemek közötti esélyegyenlőségi tervek kidolgozására irányuló projekteket. A második pillér 2. klaszterében (Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom) többek között a társadalmi nemek kutatása, valamint az interszekcionális kutatás juthat finanszírozáshoz.
 • Az Európai Innovációs Tanács (EIC) programrészben célul tűzték ki, hogy az interjúra meghívott cégek 40%-a női vezetésű legyen, illetve a tanácsadói hálózat 50%-a nőkből álljon.
 • Az értékelői panelekben és egyéb tanácsadó testületekben (pl. szakértői csoportok) a nemek közötti egyensúly biztosítására törekednek. Az azonos pontszámú pályaművek közül azok, amelyek biztosítják a nemek kutatócsoporton belüli egyensúlyát, előnyt élveznek.

Hálózatok:

További információk:

Utolsó módosítás: 2022. január 31.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés