Horizont Európa  /  Programstruktúra - pillérek  /  I. Kiváló tudomány  /  Európai Kutatói Tanács (ERC)
Európai Kutatási Tanács (ERC)
2021. november 22.

Az ERC célja

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) feladata, hogy hosszú távra szóló, vonzó finanszírozást nyújtson az úttörő, magas kockázattal járó, de magas megtérülést ígérő kutatások támogatására. Az ERC-pályázatok középpontjában a pályázatot benyújtó vezető kutató és kutatási ötlete áll tematikus megkötés és prioritás nélkül. A kutatók bármely tudományterületről, bármilyen kutatási témában, bármilyen karrierszakaszban és bármely országból nyújthatnak be pályázatot, egyedüli megkötés, hogy megvalósítását egy EU-tagállamban vagy társult országban tervezzék.

A támogatások odaítélésének egyedüli feltétele a tudományos kiválóság, amelyet a pályázati ötletre és a pályázó kutatóra nézve értékelnek. Az ERC ugyanakkor nem értékeli a kutató és a kutatás befogadó intézményét, és pályázatai nem kapcsolódnak szervesen a Horizont Európa programnak a kiválóságon túlmutató prioritásaihoz sem.

Az ERC kiemelt figyelmet fordít a kiváló kezdő kutatók támogatására függetlenné válásuk azon kritikus szakaszában, amikor kialakítják és megszilárdítják saját kutatócsoportjukat és kutatási programjukat.

Az ERC pályázattípusai

Az ERC a felhívásait 5 pályázattípus keretében hirdeti meg:

 • Starting Grant
  Jellemzői: kezdő kutatók számára (a PhD-fokozat megszerzésétől számított 2–7 év között); 1,5 millió euró összegű (bizonyos feltételekkel további 1 millió euróval kiegészíthető) támogatás 5 évre; évente egy pályázati felhívás; kétfordulós bírálat interjúval
  https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
 • Consolidator Grant
  Jellemzői: önálló kutatói karrierjüket megerősíteni kívánó fiatal kutatók (a PhD-fokozat megszerzésétől számított 7–12 év között); 2 millió euró összegű (bizonyos feltételekkel további 1 millió euróval kiegészíthető) támogatás 5 évre; évente egy pályázati felhívás; kétfordulós bírálat interjúval
  https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
 • Advanced Grant
  Jellemzői: karrierjük csúcsán lévő, iskolateremtő, az utóbbi 10 évben jelentős tudományos eredményeket elérő kutatók; 2,5 millió euró összegű (bizonyos feltételekkel további 1 millió euróval kiegészíthető) támogatás 5 évre; évente egy pályázati felhívás; kétfordulós bírálat interjúval
  https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
 • Synergy Grant
  Jellemzői: minimum 2, maximum 4 vezető kutató (Principal Investigator) részvételével, azonos vagy különböző befogadó intézményeknél; a tudományos kiválóság mellett további követelmény a kutatók különböző tudományterületei közötti szinergia megléte a közös kutatási projektben; 10 millió euró összegű (bizonyos feltételekkel további 4 millió euróval kiegészíthető) támogatás 6 évre (rövidebb projekt esetében arányosan kisebb összeggel); évente egy pályázati felhívás; háromfordulós bírálat interjúval
  https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
 • Proof of Concept Grant
  Jellemzői: folyamatban lévő, nemrég lezárt vagy rövidesen lezáruló ERC-projekttel már rendelkező kutatók számára; célja az eredeti ERC-projekt eredményeinek gyakorlatba átültetése; 150 000 euró átalányösszegű támogatás 18 hónapra; évente jellemzően három pályázati felhívás (2022-ben kettő, de összesen négy beadási határidővel); egyfordulós bírálat interjú nélkül
  https://erc.europa.eu/funding/proof-concept

A pályázás és a pályázatok értékelésének folyamata:

A teljes pályázati anyagot egy fordulóban kell kizárólag elektronikusan benyújtani: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

A pályázati anyag a pályázati portálon kitöltendő és alapvetően az adminisztratív adatokat tartalmazó „A” formanyomtatványból, valamint a pályázó CV-jét és a projekt rövid összefoglalóját tartalmazó, külön kitöltendő „B1” és a részletes kutatási tervet tartalmazó „B2” részből áll. A pályázathoz minden esetben csatolni kell a projektet befogadó intézmény „befogadó nyilatkozatát” is.

A pályázatok értékelésének folyamata pályázattípusonként eltérő (lásd fent), de az értékelést minden esetben az ERC Tudományos Tanácsa által gondosan összeállított panel végzi külső szakértők bevonásával. A bírálók (paneltagok és külső értékelők) egyenként is értékelik a pályázatokat, majd a panel (paneltagok + panel elnöke) az elnök vezetésével összeül, megvitatja az egyéni értékeléseket, és ezt követően felállítja a pályázatok rangsorát.

Az értékelés tipikusan kétlépcsős, de van példa egylépcsősre (Proof of Concept) és háromlépcsősre is (Synergy Grant).

Az egyetlen értékelési szempont a kiválóság. A panel a kutató kiválóságát elsősorban kutatói pályaíve, eredményei, publikációi, csoportvezetői kvalitásai alapján ítéli meg. A kutatási projekt kiválósága esetében a tudományos újdonság, a tudományterületre gyakorolt hatás, az ötlet, a módszertan újszerűsége, a tudományos áttörés ígérete és mindezek mellett a megvalósíthatóság számítanak a legfontosabb szempontoknak.

Az ERC szervezete

Az ERC elnöke és a Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács 20 kiváló tudósból álló testület, amelynek tagjait egy külön jelölőbizottság ajánlása alapján az Európai Bizottság nevezi ki. A Tudományos Tanács tagjainak megbízatása négy évre szól, amely egyszer meghosszabbítható. A Tudományos Tanács állítja össze az ERC pályázati programjának végrehajtását lehetővé tevő munkaprogramot. Minden évre külön munkaprogram készül, az idei évre szóló munkaprogram ezen a linken érhető el: ERC Work Programme 2022.

A 2022. év munkaprogramja itt található: ERC Work Programme 2022.

Az ERC elnöke egyben a Tudományos Tanács elnöke, ő látja el az ERC képviseletét az Európai Bizottság és más szervek irányában. Az elnököt a munkájában három, egy-egy tudományterületért felelős alelnök segíti.

A Tudományos Tanács tagjai az ERC tevékenysége során felmerülő igényekhez igazodva állandó bizottságokat és tematikus munkacsoportokat alakíthatnak. A jelenlegi állandó bizottságokról itt, a tematikus munkacsoportokról pedig itt lehet bővebben olvasni.

Az ERC programjának megvalósítását egy külön végrehajtó ügynökség, az ERC Executive Agency (ERCEA) végzi.

Kapcsolódó előadások:

2021. február 18-i NKFIH-rendezvény: „Horizont Európa: A kutatói karrierépítés lehetőségei” „Az ERC-pályázatok helye a Horizont Európa programban, a pályázattípusok és azok fő jellemzői” (Bőhm Gergely); „Változások a H2020-hoz képest, módosítások az ERC-bírálópanelek rendszerében, a bírálati folyamat rövid ismertetése” (Borvölgyi Katalin); „Praktikus tanácsok a felkészüléshez, az ERC-pályázatok költségvetésének tervezése, segítség az NCP-ktől” (Bőhm Gergely)
Horizont Európa: A kutatói karrierépítés lehetőségei

További hasznos információk:

Az ERC megalapítása, azaz 2007 óta megvalósult nyertes ERC-projektekről részletes statisztikai adatok az ERC honlapján érhetők el.

A nyertes projektek adatbázisa más platformon is rendelkezésre áll, ez a „Datahub of ERC funded projects”.

A projektekről információk gyűjthetők az „ERIS” rendszerben is. 

Nemzeti kapcsolattartók:

Bőhm Gergely
Telefon: +36 1 411 6209
E-mail: bohm.gergely@titkarsag.mta.hu

Borvölgyi Katalin
Telefon: +36 1 411 6242
E-mail: borvolgyi.katalin@titkarsag.mta.hu

További elérhetőség: erc@titkarsag.mta.hu

Utolsó módosítás: 2022. január 31.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés