Horizont Európa  /  Missziók  /  Egészséges talajok és élelmiszerek
Egészséges talajok és élelmiszer misszió
2021. november 17.
Az előkészítés időszakából talajmisszió néven ismert kezdeményezés fő célja a jó állapotú, tehát a bolygó és a társadalom szempontjából kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat (pl. élelmiszer-ellátás, víztisztítás, tápanyagkörforgás, szén-dioxid-tárolás) támogatni képes talajok helyreállítására irányuló átmenet előmozdítása. Jelenleg az európai talajok 30-40%-a tekinthető jó állapotúnak; a misszió ehhez képest jelentős elmozdulást céloz meg, amelynek fő eszköze 100 olyan élő laboratórium és világítótorony létrehozása, amely úttörő kísérleti és demonstrációs helyszínként a folyamat motorjának szerepét fogja betölteni.

A misszió nyolc alcélt fogalmaz meg:

 • az elsivatagosodáshoz kapcsolódó talajdegradáció csökkentése;
 • a talaj szervesszén-tartalmának megtartása és növelése;
 • a talajlezárás növelésének megállítása és a városi talajok újrahasznosításának növelése;
 • a talajszennyezés csökkentése és a helyreállítás előmozdítása;
 • az erózió megelőzése;
 • a talaj élővilága és a termesztett növények érdekében a talajszerkezet javítása;
 • az EU talajokkal kapcsolatos globális lábnyomának csökkentése;
 • a tagállamokban a talajokra vonatkozó ismeretek növelése.

A misszió transzdiszciplináris kutatási és innovációs programmal, összehangolt és szilárd talajmonitoring-keretrendszerrel, valamint a társadalmat is mozgósítani képes kommunikációs kampányokkal, illetve a figyelmet a talajok szerepére és jelentőségére felhívó ismeretterjesztéssel kíván pozitív változást hozni a jelenlegi talajgazdálkodási és talajhasználati gyakorlatok területén.

Ennek megfelelően a misszió a következő négy területre koncentrálja tevékenységét:

 • tudásgenerálást és megoldások kidolgozását célzó KFI program menedzselése – mind a mezőgazdasági, mind a nem mezőgazdasági célú talajokra vonatkozóan;
 • vidéki és városi helyszíneket felölelő, 100 élő laboratórium (mint kísérleti helyszín) és világítótorony (mint demonstrációs helyszín) hálózatának létrehozása;
 • az előrehaladás mérésére alkalmas uniós talajmonitoring-keretrendszer (összehangolt nyomon követés és beszámolás) megteremtése;
 • ismeretterjesztés, kommunikáció és a társadalom mozgósítása (citizen engagement).

A misszó ütemezése három fázist ölel fel:

 • pilotszakasz (2021–2025): a megvalósítási keretek kidolgozása, a meglevő erőforrások összevonása, a tagállami, régiós és ágazati innovációs kapacitások megerősítése;
 • innovációs szakasz (2025–2030): a tevékenységek kiterjesztése, innovációk kidolgozása és tesztelése;
 • a széles körű adaptálás szakasza (2027–2030): a megoldások elterjesztése és a régiók széles körének helyi igényeihez való igazítása, a jó gyakorlatok integrálása.

A Horizont Európa program 2021–2023 között 320 millió eurót biztosít a misszió céljaira: 2021-re 67 millió eurót, 2022-re 95 millió eurót, 2023-ra 158 millió eurót.

A 2021–2027 közötti költségvetés 32%-át célzott KFI programra, 40%-át az élő laboratóriumokra és világítótornyokra, 14%-át a monitoringra, 7,5%-át ismeretterjesztésre és a társadalom mobilizálására, 1,5%-át a misszió irányítására, végül 5%-át további befektetések előmozdítására fogják fordítani.

A költségvetés túlnyomó része versenyalapú pályázati felhívásokon keresztül lesz elérhető.

A pályázati lehetőségeket tartalmazó aktuális munkaprogram.

Kapcsolódó európai kezdeményezések:

 • Az EU új talajvédelmi stratégiája
 • Európai talajobszervatórium (EU Soil Observatory, EUSO)
 • EJP Soil (a mezőgazdasági talajhasználattal és gazdálkodással kapcsolatos kutatási program)
 • EJP National Hub (hazai tükörcsoport)
 • SMS projekt (a misszió előkészítő projektje)
 • EIP-AGRI (agrárfókuszú európai innovációs partnerség)

Hasznos anyagok:

Utolsó módosítás: 2022. február 04.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés