Horizont Európa  /  Missziók  /  Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió
Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió
2021. november 22.

Fő célok: A misszió szisztematikus megközelítést biztosít óceánunk, tengereink és vizeink helyreállításához, védelméhez és megőrzéséhez. A misszió célja óceánunk, tengereink és vizeink minőségének helyreállítása, védelme és megőrzése 2030-ig. A misszió hozzájárul az Európai Unió 2030-ra kitűzött, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelmére és helyreállítására, a szennyezésmentességre, valamint a szén-dioxid és az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának csökkentésére vonatkozó, számszerűsített és mérhető célkitűzéseinek eléréséhez az EU területéhez kapcsolódó óceánon, tengereken és vizeken belül.
A földi élet az óceánok, a tengerek és a belvizek összekapcsolt rendszerének egészségétől függ, amely a Föld felszínének körülbelül 75%-át borítja. Szabályozza éghajlatunkat, oxigént, ivóvizet, tiszta energiát és élelmet biztosít. Az ember által előidézett változások azonban komoly veszélynek teszik ki óceánunkat és vizeinket, ami a következőkhöz vezet:

 • környezetszennyezés;
 • a biodiverzitás csökkenése;
 • extrém időjárási események, például árvizek, aszályok és hőhullámok.

A helyreállított óceán és az egészséges vizek kulcsszerepet játszhatnak a következők elérésében:

 • Éghajlatsemlegesség → Az óceán és a vizek jelentős szén-dioxid-elnyelők, és elengedhetetlenek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kapcsán.
 • Biodiverzitás → Az óceán és a vizek a fajok sokféleségének adnak otthont.
 • Gazdasági jólét → A becslések szerint az óceán 2030-ra évi 2,5 billió eurót termel majd.

Kiemelt célok:

A vízi ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása:

 • Az EU tengeri területének több mint 30%-a váljon védetté;
 • Az EU tengeri területének több mint 10%-a váljon szigorúan védetté;
 • Több mint 25 000 km-nyi folyó helyreállítása történjen meg;
 • A tengeri és tengerparti ökoszisztémák helyreállításához járuljon hozzá.

Az óceán, tengerek és a vizek szennyezésének megelőzése és megszüntetése:

 • A tengerben lévő műanyagszemét legalább 50%-kal csökkenjen;
 • A környezetbe kerülő mikroműanyag legalább 30%-kal csökkenjen;
 • Legalább 50%-kal csökkenjen a tápanyagveszteség,
 • Legalább 50%-kal csökkenjen a mesterséges növényvédő szerek felhasználása és az ebből eredő kockázat.

Az EU kék gazdaságának szén-dioxid-semlegessé és körkörössé válása:

 • Váljanak kibocsátásmentessé a tengerhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek,
 • A kibocsátásmentes és alacsony környezeti hatású akvakultúra fejlesztése.
 • A tengeri és vízi területek körkörös, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, többcélú felhasználásának támogatása.

Hogyan lehet bekapcsolódni?

 • A Horizont Európa program a 2021–2023-as időszakban 344,16 millió euró biztosítása a misszió végrehajtásának támogatására, további finanszírozási források mellett, mint az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap, az Invest EU és egyéb programok, pl. EU Űrprogram.
 • „Világítótorony-kezdeményezéseket” (lighthoses) indítása a tenger és folyók mentén a misszió céljainak elérését szolgáló megoldások kialakítására, bemutatására és telepítésére.
 • Világítótorony végrehajtási charták megkötése az irányítás és a politikai elkötelezettség biztosítására.
 • Az egész EU-ra kiterjedő „kék parkok” létrehozása új helyreállítási és megőrzési lehetőségek biztosítása, valamint a védett tengeri területek hálózatának bővítése érdekében.
 • Egy digitális óceán- és vízismereti rendszer létrehozása, amely magában foglalja a Digitális Iker Óceán előkészítését, a Destination Earth kezdeményezés tevékenységeihez hozzájáruló akciót, valamint az óceánok „egészségének” jobb nyomon követését biztosító monitoring rendszert, amely támogatja a hatékony vízgazdálkodást.
 • Az európai polgárok és helyi közösségek összekapcsolása és mozgósítása annak érdekében, hogy befogadóbb módon tegyenek lépéseket az óceán és a vizek helyreállítása érdekében.

A Horizont Európa pályázati lehetőségeit tartalmazó munkaprogram az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf

Egyoldalas tájékoztató a misszióról (factsheet):
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/575d4da8-2659-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233489300
Végrehajtási terv:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ocean_and_waters_implementation_plan_for_publication.pdf
Bizottsági közlemény az uniós missziókról:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf

Utolsó módosítás: 2022. január 17.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés