Horizont Európa  /  Horizont Európa Program  /  Hírek
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
Megjelent a 2023-1.2.1-ERA-NET pályázati felhívás
2023. október 03.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok, illetve ezen programok működési mechanizmusát követő egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy

 • az ERA-NET COFUND és EJP COFUND, valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektekben részt vevő nemzeti szervezetek közti stratégiai együttműködések erősödjenek;
 • az ERA-NET COFUND és EJP COFUND, valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, amely az érintett technológiai területeken hozzájárulhat a Horizont 2020 programban való magyar részvétel erősödéséhez;
 • a projektek keretében kialakított partnerség megalapozzon későbbi tudományos és gazdasági együttműködéseket.

Jelen Felhíváshoz tartozó alprogramok keretében az alábbi témákban nyújthatók be pályázatok:

 • ERA PERMED – személyre szabott orvoslás
 • FLAG-ERA III. – zászlóshajó programok az agykutatás és grafén kutatás területén
 • QuantERA – kvantum technológiai kutatások
 • EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) – ritka betegségek kutatása
 • JPcofuND (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research” (JPND)) – a neurodegeneratív betegségek kutatása
 • M-ERA.NET 3 – anyagtudományi kutatások
 • FOSC (Food System and Climate Change) ERA.NET – élelmiszerrendszer és éghajlatváltozás
 • ICT-AGRI-FOOD ERA-NET (ICT-enabled agri-food systems) – infokommunikációs technológiákkal támogatott agrár-élelmiszerrendszerek
 • NEURON ERA-NET – alap-, klinikai, valamint transzlációs kutatások támogatása a neurológiai betegségek területén
 • JPI AMR-ACTION – új terápiás megoldások kifejlesztése és az antimikrobális rezisztencia visszaszorítása
 • TRANSCAN3 – transzlációs rákkutatási projektek támogatása
 • CHIST-ERA (European coordinated research on long-term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based scientific challenges) – koordinált kutatás a hosszú távú Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) területén megvalósuló fejlesztések és az IKT alapú tudományos kihívások területén
 • EJP-Soil – klímatudatos, fenntartható talajhasználat
 • EIG CONCERT-Japan (European Interest Group Concert-Japan) – nemzetközi együttműködés a résztvevő európai országok és Japán közti tudományos, technológiai és innovációs együttműködések erősítése érdekében
 • V4-Korea – a V4-es országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) Koreával való KFI együttműködéseinek erősítése a tiszta energia, a biotechnológia és az anyagtudományok területén
 • V4-Japan– a V4-es országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) Japánnal való KFI együttműködéseinek erősítése.

 

A pályázat benyújtása

támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2023. október 27. 12 óráig lehetséges.

A pályázók köre

A támogatási kérelem benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:

 • a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja, vagy
 • a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek. 
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
 • önállóan nem támogatható:kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek, utazással kapcsolatos tevékenységek, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

A keretösszeg

 • A Felhívás keretösszege: 1 183 772 788 Ft.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege

 • A projektenként igényelhető támogatás összege alprogramonként változó a felhívásnak megfelelően.
Utolsó módosítás: 2024. február 14.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés