Horizont Európa  /  Horizont Európa Program  /  Hírek
Biodiversa+ partnerség 2022. évi kétlépcsős pályázati felhívása a biodiverzitás monitoringja témakörben
Biodiversa+ BiodivMon partnerségi felhívás
2022. szeptember 16.
A Biodiversa+ európai partnerség megjelentette BiodivMon transznacionális felhívását a “A biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása” (Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society) címen.

A FELHÍVÁS PRIORITÁSAI

A felhívás célja, hogy olyan – 3 éves időtartamú – transznacionális kutatási projekteket támogasson, amelyek a az alább felsoroltakból egy vagy több (nem-kizárólagos) kutatási témát fednek le:

 • 1. téma – A biológiai sokféleség megfigyelésére vonatkozó adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló módszerek és eszközök innovációja és harmonizációja (Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data)
 • 2. téma – A biológiai sokféleség állapotára, dinamikájára és tendenciáira vonatkozó ismerethiányok kezelése a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása érdekében (Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss)
 • 3. téma – A biológiai sokféleségre vonatkozóan rendelkezésre álló monitorozási adatok hasznosítása (Making use of available biodiversity monitoring data)

A fenti kutatási témák közül több szempontjait is ötvöző pályaművek benyújtását bátorítják. A felhívás által finanszírozott projekteknek szükséges előmozdítaniuk a biológiai sokféleség állapotának és tendenciáinak jobb leírását és megértését, valamint azt, hogy mind az állapotról, mind a tendenciákról jobb jelentések szülessenek.

Valamennyi környezettel kapcsolatban – legyen az szárazföldi, édesvízi/vizes vagy tengeri élőhely, Európában vagy azon túl – lehet pályázni.

JOGOSULTSÁG

Konzorciumi partnert keres vagy formálódó projekthez csatlakozna?

Használja a Biodiversa+ Partner Search Tool segítségét, amely itt érhető el.

A pályázó csapatnak minimum három, a közös felhívást finanszírozó országban honos és a jogosultsági feltételeknek megfelelő, valamint minimum három különböző – de ebből minimum kettő különböző uniós tagállamban vagy társult államban működő – finanszírozó szervezettől támogatást kérő kutatási partnerből álló transznacionális kutatási konzorciumot kell létrehoznia.

A pályaműveket kizárólag angol nyelven kell elkészíteni.

AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI

A pályaműveket a következő kritériumok alapján értékelik:

 • Az első lépcsőben (előpályázati szakasz):  pályázati felhívás tárgyterületébe illeszkedés (fit to the scope of the call), a kutatás újdonságtartalma (novelty of the research) és a hatás (impact);
 • A második lépcsőben (teljes pályázat szakasza): (tudományos) kiválóság (Scientific Excellence), a megvalósítás minősége és hatékonysága (quality and efficiency of the implementation) és a hatás (impact), többek között a várt szakpolitikai és társadalmi hatás, valamint az érdekeltek bevonásával kapcsolatos megközelítés vonatkozásában.

RÉSZTVEVŐ ÁLLAMOK

Készüljön fel a következő háttéranyagok áttekintésével:

A felhívásban résztvevő finanszírozó szervezetekre és az általuk vállalt támogatási összegre vonatkozó frissített lista a Biodiversa+ honlapon érhető el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektben részt vevő minden egyes kutatási partnernek meg kell felelnie a nemzeti/regionális finanszírozó szervezet támogathatósági kritériumainak és szabályainak.

ÜTEMTERV

A nemzetközi szintű eljárás kétlépcsős; az első lépcsőben kötelező előpályázatot benyújtani ahhoz, hogy a második lépcsőben teljes pályázatot lehessen beadni. A pályázás elektronikusan, az ún. Electronic Proposal Submission System (EPSS) platformon keresztül lehetséges. Az EPSS platformhoz hozzáférést adó linket nemsokára közzéteszik a Biodiversa+ honlapján.

 • A felhívás megnyílása: 2022. szeptember 8. (csütörtök)
 • Az előpályázat benyújtási határideje (kötelező): 2022. november 9. (szerda) 15:00 óra (közép-európai idő szerint)
 • A teljes pályázat benyújtási határideje: 2023. április 5. (szerda) 15:00 óra (közép-európai idő szerint)

A finanszírozásra irányuló hazai pályázatot csak a nemzetközi értékelést követően, a nyertes konzorcium magyar tagjá(i)nak kell benyújtani, magyar nyelven, a Hivatal által működtetett felületen keresztül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mindenképpen olvassa el a teljes transznacionális pályázati felhívást és valamennyi támogató dokumentumot a Biodiversa+ honlapján.

 • Mindenképpen olvassa el a pályázati felhívást, amely a következő elemekből áll:
  • A felhívás szövege (Announcement of Opportunity)
  • Az előpályázat formanyomtatványa (Pre-proposal application form) (tájékoztatásul; maga a kitöltendő formanyomtatvány az EPSS platformon keresztül lesz elérhető)
  • A teljes pályázat formanyomtatványa (Full Proposal application form) (tájékoztatásul; maga a kitöltendő formanyomtatvány az EPSS platformon keresztül lesz elérhető a második lépcsőben)
  • Ellenőrző lista (Checklist) pályázók számára
  • Adatkezelési szabályzat (Data policy)
  • Értékelési szempontok (Assessment criteria)
  • Összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó szabályzat (Conflict of Interest, confidentiality and non-disclosure policy).
 • GYIK (FAQ)
 • Regisztráljon a 2022. szeptember 20-án 15.00 órakor megrendezésre kerülő, a felhívással kapcsolatos általános információs webináriumra.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhívás keretében finanszírozást igénylő minden egyes projektpartnernek meg kell felelnie a releváns nemzeti/regionális finanszírozó szervezet támogathatósági kritériumainak és szabályainak (Finanszírozó szervezetek szabályai). A költségvetéssel, a támogathatósági kritériumokkal és a finanszírozó szervezet szabályaival kapcsolatos konkrét kérdéseket illetően kérjük, hogy tekintse át a finanszírozó szervezet szabályait, és forduljon a finanszírozó szervezet kapcsolattartójához (Funding Organisation Contact Point, FCP).
 • A felhívással kapcsolatos általános tájékoztatásért kérjük, hogy keresse a felhívás titkárságát (Call Secretariat): biodiversa.cs@agencerecherche.fr (Céline Billière és Clara Superbie)
 • Az EPSS platformmal kapcsolatos technikai kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hogy keresse az EPSS helpdesk-et: Taavi Tiirik, epss.biodiversa@g.etag.ee
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 19.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés