Horizont Európa  /  Partnerségek  /  Klaszter 5: Klíma, energia és mobilitás
Klaszter 5: Klíma, energia és mobilitás
2021. november 18.

A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A DUT partnerség a városi kihívások kezelését állítja programja középpontjába. A partnerség keretében megvalósuló kezdeményezések lehetővé teszik a különböző helyi érdekeltek, önkormányzatok, vállalkozások és polgárok számára, hogy a globális szakpolitikai stratégiák mentén helyi szinten valósítsák meg a változást. A partnerség célja az ehhez a változáshoz szükséges készségek kialakítása és fejlesztése, illetve olyan eszközök biztosítása, amelyek segítségével a városfejlesztések hatékonyan megvalósíthatóak.

A DUT partnerség a H2020 alatt futó Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe nevű kezdeményezés vívmányaira épít.

Kiemelt kutatási területek: Annak érdekében, hogy a városokat a különböző releváns szakpolitikai stratégiák mentén támogathassák, a partnerség három kritikus szektorra (és ezek kölcsönös kapcsolataira) összpontosít:

 1. Circular Urban Economy (CUE) – Körforgásos városi gazdaság

  Célja a városi átalakulás és a regeneráló urbanizmus elősegítése különböző területeken, vagyis a városok és a városi területek támogatása a körkörösség növelésében, a természeti tőke helyreállításában és a többfunkciós környezetbarát megközelítések, például a természetalapú megoldások használatában. Hosszú távon ezek a kezdeményezések az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást is szolgálják.
  A konkrét célkitűzés az, hogy a CUE ütemtervében meghatározott célok elérése érdekében 2030-ig minden DUT-partnerországban legalább két helyi innovációs platform (úgynevezett „Transition Pathway Arena”) jöjjön létre. Ezáltal ez az alprogram nemcsak a helyi közösségeket támogatja, de a Föld ellenálló képességét is segíti, beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést, egyúttal javítja az ökoszisztéma (és a gazdaság) szilárdságát, élhetőségét, befogadását, egyenlőségét, továbbá a lakosság közegészségét és a jóllétét.

 2. Positive Energy Districts (PED) – Pozitív energiamérlegű kerületek

  Az ún. pozitív energiamérlegű kerületek (PED) alprogram olyan innovatív megoldások támogatását célozza, amelyek a PED tervezését, nagyszabású megvalósítását és reprodukálását teszik lehetővé. A konkrét célkitűzés az, hogy 2025-ig legalább 100 pozitív energiamérlegű kerület jöjjön létre. Fontos az is, hogy ezek a kerületek szerves részét képezzék az európai energiarendszernek is, ezért létrehozásukkor olyan integrált megközelítést kell alkalmazni, amely figyelembe veszi a szükséges technológiai, térbeli, szabályozási, jogi, pénzügyi, környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat. A pozitív energiamérlegű kerületek javítják az európai városok életminőségét, hozzájárulnak a COP21 és az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, valamint erősítik az európai kapacitásokat és ismereteket.

 3. 15-minute city – 15 perces városok

  A 15 perces város alprogram a városi mobilitás és a várostervezés fenntartható átalakítását támogatja oly módon, hogy mindenkinek megfelelő hozzáférést biztosítson, és fejlessze a területek összeköttetéseit. A koncepció lényege, hogy a városlakók napi szükségleteik túlnyomó részét otthonuktól 15 perces sugarú körön belül fedezhessék – elsősorban gyalog, kerékpárral és a fenntartható közlekedés egyéb formáit használva. Az átalakítás megvalósításához integrált (tervezési) megközelítésre van szükség, amely összekapcsolja a városi mobilitási rendszert a közterületi várostervezéssel, valamint a logisztikával és a gyártással. Az alprogram felhívja a figyelmet arra, hogy milyen előnyökkel jár az éghajlatsemleges, élhető és befogadó városok kialakítása. Ezt a célt szolgálva az alprogram cselekvési portfóliót kínál a résztvevőknek, bevált tapasztalatokat oszt meg a releváns megoldásokról és megközelítésekről az innovatív városi mobilitás és tervezés területén, valamint a különböző helyi kontextusokban.

A partnerség tagjai: AT, BE, BG, HR, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, IS, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK, SI, TR, UK

Magyarország részvétele: 1 millió EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára

Pályázási és részvételi lehetőségek: 2022 szeptemberétől kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain támogatást nyerő nemzetközi konzorciumok magyar tagjai egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtása után az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz.

Nemzeti kapcsolattartó:
Küttel Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefonszám: +36 1 896 5505 
E-mail: orsolya.kuttel@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A partnerség célja, hogy a nemzeti és regionális források, illetve finanszírozási programok összefogásával a KFI szempontjából járuljon hozzá az EU azon célkitűzéséhez, hogy 2050-re az első klímasemleges kontinenssé váljon. E nagyra törő cél elérése érdekében Európának nemcsak az energiarendszer és az azt támogató technológiák átalakítását kell megcéloznia, hanem a társadalmi átalakulás folyamatát is támogatnia kell. A tiszta energiatechnológiák és a rendszerszintű innováció kulcsfontosságú szerepet játszik ennek az átmenetnek a biztosításában.

Kiemelt kutatási területek: A partnerség tematikájában különböző KFI kihívásokra fókuszál. Egyrészt támogatja kulcsfontosságú zéró kibocsátású alaptechnológiák kidolgozását; ezek közé sorolandó többek között a koncentrált napenergia (CSP), a napkollektor (ST), a fotovoltaikus megoldások (PV), a tengeri és szárazföldi szélenergia, a geotermikus energia és a hőszivattyúk, a bioenergia és az üzemanyag-technológiák, a szén-dioxid megkötése, hasznosítása és tárolása (CCU/CCS), illetve az óceáni energia és a vízenergia, de az energiatárolásra vonatkozó innovatív megoldások is. Másrészt az európai gazdaság hatékony, megfizethető és mélyreható szén-dioxid-mentesítéséhez elengedhetetlen az energiarendszerek több energiahordozót, infrastruktúrát és fogyasztási ágazatot átfogó integrációja is. Ezenkívül hangsúlyt helyeznek a fenti kihívásokon átívelő, horizontális témákra is, mint például a digitalizáció, körkörösség, igazságosság, méltányosság stb.

E kihívások alapján az alábbi, az átállást segítő kezdeményezések (Transition Initiative) fognak elindulni:

 1. optimalizált, integrált, nulla nettó kibocsátású európai energiarendszer;
 2. továbbfejlesztett nulla kibocsátású energiatechnológiák;
 3. a klímasemlegesség lehetővé tétele a tárolási technológiák, a megújuló tüzelőanyagok és a CCU/CCS segítségével;
 4. hatékony, nulla kibocsátású fűtési és hűtési megoldások;
 5. integrált regionális energiarendszerek;
 6. integrált ipari energiarendszerek;
 7. integráció az épített környezetben.

A partnerség tagjai: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE. EL, IS, IT, LT, LU, LV, MA, MT, Nl, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TK, UK

Magyarország részvétele: 1 millió EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára

Pályázási és részvételi lehetőségek: 2022 szeptemberétől kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain támogatást nyerő nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva

Nemzeti kapcsolattartó:
Küttel Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefonszám: +36 1 896 5505
E-mail: orsolya.kuttel@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: közös programozású

Fő célok: A partnerség fő célja olyan épített környezet létrehozása, amely kiváló minőségű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, nagymértékben energia- és erőforrás-hatékony, továbbá hozzájárul a fenntarthatóságot biztosító társadalmi és gazdasági átmenethez is. Ez a cél az innováció felhasználó-központú, holisztikus, életciklus-alapú és körkörös megközelítésével érhető el. A partnerség a fenntarthatóbb életmód és gazdasági modellek elfogadásának elősegítésével támogatja a fenntartható társadalmat, miközben javítja az életminőséget, az örökség és a kulturális sokszínűség tiszteletben tartását, az egyéni és kollektív jóllétet, a társadalmi igazságosságot és a gazdasági jólétet.

Kiemelt kutatási területek:

 1. Tiszta épített környezet és városok – az EU által 2030-ig kitűzött környezetvédelmi és energetikai célok elérésének biztosítása.
 2. Építkezés embereknek és emberekkel – cél, hogy Európa világelső legyen az életkorbarát, befogadó, jól összekapcsolt terek létrehozása, a részvételen alapuló tervezés, valamint a kulturális örökség felértékelése terén.
 3. Virágzó ökoszisztéma – 20%-os termelékenységnövekedés elérése korszerűsített és innovatív iparosított építési folyamatok, ágazatközi partnerségek és szakképzett munkaerő segítségével.
 4. Digitalizáció – cél, hogy minden európai építőipari vállalat, beleértve a kkv-kat is, közös és nyílt keretrendszerben alkalmazzon digitális eszközöket az intelligens épületek és infrastruktúrák megvalósítása érdekében.

A partnerség részletes kutatási menetrendje és programja az alábbi linken érhető el

A partnerség tagjai: A partnerséget az Európai Bizottság (az Energiaügyi Főigazgatóság a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság támogatásával, valamint 9 főigazgatóság és ügynökség 12 szolgálatának részvételével), az ECTP (European Construction, built environment and energy efficient building Technology Platform) és a WGBC (Word Green Building Council) európai regionális hálózata koordinálja.

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, tagállami delegált a partnerség érdekeltek számára szervezett fórumán

Pályázási és részvételi lehetőségek: A partnerség által kiírt pályázatok a Horizont Európa 5. klaszterének munkaprogramjában pályázhatók, a partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás az ECTP Titkárságán keresztül lehetséges.

Nemzeti kapcsolattartó:
Palotai Zoltán
szakértő
E-mail: zoltan.palotai@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: közös programozású

Fő célok: A partnerség célkitűzése, hogy 2030-ra Európában létrehozza a világ legjobb akkumulátorinnovációs ökoszisztémáját, amely támogatja a versenyképes, fenntartható és körkörös európai akkumulátor-értékláncot, és előmozdítja a szén-dioxid-semleges társadalom felé vezető átalakulást. Ez az ambiciózus cél úgy érhető el, ha felkészítik Európát a következő generációs akkumulátortechnológiák 2030-ig való kereskedelmi forgalomba hozatalára, ami lehetővé teszi a kibocsátásmentes mobilitás és a megújuló energia tárolásának bevezetését. Habár az értéklánc teljes mentén szükségesek a KFI fókuszú kezdeményezések, a fejlett anyagok kifejlesztése és az akkumulátorcellák tervezése és gyártása különösen fontos tevékenységnek tekinthető, amelynek jól strukturált koordinációja lehetővé teszi Európa számára, hogy a legmegkülönböztetőbb technológiákat fejlessze ki.

Kiemelt kutatási területek: A kutatási célok között hat olyan kulcsfontosságú KFI terület szerepel, amellyel foglalkozni kell az európai akkumulátorágazat versenyképességének és fenntarthatóságának javítása érdekében:

 1. nyersanyagok és újrahasznosítás: európai és Európán kívüli forrásokból származó, átláthatóan és fenntartható módon kitermelt és feldolgozott elsődleges nyersanyagok, valamint az Európában beépített és használt akkumulátorokból származó nyersanyagok átfogó és fenntartható újrahasznosítása;
 2. korszerű anyagok és gyártás: a jelenlegi kereskedelmi Li-ion-akkumulátortól a fejlett Li-ion- (3. generáció) és a szilárdtest-Li-ion-akkumulátoron (4a, 4b és 4c generáció) át 2035-ig a cél a poszt-Li-ion-akkumulátor (Li Air, Li S...) (5. generáció) elérése;
 3. akkumulátorok végfelhasználása és alkalmazásai: a közlekedés zöldítése a mobil és helyhez kötött energiatárolás területén;
 4. biztonság – átfogó téma;
 5. fenntarthatóság – átfogó téma;
 6. koordináció – átfogó téma: erős koordináció és együttműködés révén az európaiaknak meglesznek az eszközeik ahhoz, hogy stratégiailag szilárd kutatási bázist építsenek ki, és a tudósok és mérnökök jövő generációját képezzék ki a területen való munkára.

További részletek a partnerség kutatási menetrendjében találhatóak.

A partnerség tagjai: BEPA (Batteries European Partnership Association) + Európai Bizottság (Éghajlatpolitikai Főigazgatóság, Energiaügyi Főigazgatóság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, Mobilitás és Közlekedés Főigazgatóság, Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság)

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, tagállami delegált a partnerség érdekeltek számára szervezett fórumán

Pályázási és részvételi lehetőségek: a partnerség által kiírt pályázatok a Horizont Európa 5. klaszterének munkaprogramjában pályázhatók, a partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás az BEPA Titkárságán keresztül lehetséges.

Nemzeti kapcsolattartó:
Palotai Zoltán
szakértő
E-mail: zoltan.palotai@nkfih.gov.hu


Partnerség típusa: intézményesített

Fő célok: A partnerség célja a tiszta európai hidrogéntechnológiák fejlesztésének és bevezetésének felgyorsítása, hozzájárulva a fenntartható, szén-dioxid-mentes és teljesen integrált energiarendszer kialakításához. A partnerség a tiszta hidrogén előállítására, elosztására és tárolására összpontosít, hogy ellássa a nehezen szén-dioxid-mentesíthető ágazatokat, például a nehézipart és a nehézgépjármű-közlekedést.

A Partnerség a tiszta hidrogénért a H2020 program alatt futó Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) eredményeire és tapasztalataira épít.

Kiemelt kutatási területek:

 1. Hidrogéngyártás – a tiszta hidrogénnek a hagyományos üzemanyagokkal versenyképes költségűvé kell válnia; lehetővé kell tenni a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű integrációját a teljes energiarendszerben, ipari dekarbonizáció támogatása tisztahidrogén-technológiával.
 2. Hidrogéntárolás, -szállítás és -disztribúció: a költségcsökkentett megoldások, szállítás és disztribúció módjának továbbfejlesztése, a gázinfrastruktúra dekarbonizációja, üzemanyag-feltöltő infrastruktúra kiépítése stb.
 3. Hidrogénfelhasználás: a nehéz tehergépjárművek, vonatok, hajózás, repülés, ipari folyamatok, valamint az energia- és hőellátás területén.
 4. Horizontális tevékenységek: hidrogénvölgyek, az ellátási lánc fejlesztése, fenntarthatóság, újrahasznosítás, ökodizájn, oktatás és lakossági tudatosság, biztonság stb.

További részletek a partnerség kutatási menetrendjében találhatóak.

A partnerség tagjai: az Európai Bizottság, a Hydrogen Europe által képviselt európai üzemanyagcella- és hidrogénipar, valamint a Hydrogen Europe Research által képviselt európai kutatói közösség.

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, magyar delegált a tagállami képviselő csoportban

Pályázási és részvételi lehetőségek: A partnerség a jövőben rendszeresen fog az érdeklődők számára nyitott pályázatokat meghirdetni. Az első pályázati lehetőségek 2022 márciusában jelennek meg, májusi és szeptemberi beadási határidővel. A partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás a Partnerség Titkárságán keresztül lehetséges.

Nemzeti kapcsolattartó:
Palotai Zoltán
szakértő
E-mail:  zoltan.palotai@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: közös programozású

Fő cél: a szén-dioxid-semlegesség elérése a közúti közlekedésben

A 2Zero partnerség elődje a European Green Vehicle Initiative (EGVI), amely a Horizont 2020 program (2013–2020) alatt futott, és sikeres volt a személygépjárművek energiahatékonyságának növelésében.

A Horizont Európa programban (2021–2027) az EGVI munkáját átvette a 2Zero partnerség. A hangsúly a járműfejlesztésről áttevődik a teljes rendszerre, így hangsúlyosabb lesz a költséghatékony, felhasználóbarát újratöltési infrastruktúra, valamint a zéró károsanyag-kibocsátású innovatív mobilitási koncepciók és szolgáltatások fejlesztése. Továbbá előtérbe kerül a motorkerékpárok és a nehéz tehergépjárművek szén-dioxid-semlegessé alakítása is.

Kiemelt kutatási területek:

A 2Zero partnerség egy integrált rendszerszemléletet valósít meg az akkumulátoros elektromos és az üzemanyagcellás elektromos járművek fejlesztésének területén. A partnerség öt technológiai platform segítségével (ERTRAC, EPoSS, ETIP-SNET, ALICE és Batteries Europe) újabb jármű-technológiákat vizsgál meg, és elősegíti a nulla károsanyag-kibocsátású járművek beillesztését a rendszerbe.

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, tagállami delegált vesz részt a partnerség érdekeltek számára szervezett fórumán

Hogyan lehet pályázóként bekapcsolódni: A partnerség által kiírt pályázatok a Horizont Európa 5. klaszterének munkaprogramjában találhatóak meg. A partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás a 2ZeroTitkárságán keresztül lehetséges: Towards zero emission road transport (2Zero): a partnership to achieve carbon-neutrality in road transport by 2050 - 2Zero Emission; e-mail: info@egvi.eu.

Nemzeti kapcsolattartó:
Vántora Virág
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 795 1612
E-mail: virag.vantora@nkfih.gov.hu


Partnerség típusa: közös programozású

Fő célok: a Partnerség fő célja az innovatív együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitási technológiák és rendszerek fejlesztése és bevezetése a személy- és áruszállításban. A CCAM megoldások hatására áttevődik a hangsúly a vezető-központúról az utas-központú megközelítésre, megvalósul a biztonságos és megbízható interakció az úthasználók, a CCAM és a hagyományos járművek, valamint az infrastruktúra és a szolgáltatások között.

Kiemelt kutatási területek:

 1. Védelem és biztonság, a CCAM technológiák és rendszerek továbbfejlesztése.
 2. Biztonságos és megbízható interakció az úthasználók, a CCAM és hagyományos járművek és az infrastruktúra közt a hatékonyabb utas- és áruforgalom érdekében, valamint az infrastruktúra hatékonyabb kihasználása.
 3. Zökkenőmentes és felhasználóbarát CCAM alapú mobilitás és áruszállítás és ezek társadalmi elfogadtatása.

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, tagállami delegált vesz részt a Partnerség érdekeltek számára szervezett fórumán.

Hogyan lehet pályázóként bekapcsolódni: a Partnerség által kiírt pályázatok a Horizont Európa 5. klaszterének munkaprogramjában pályázhatók. A Partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás a CCAM titkárságán keresztül lehetséges. CCAM - European Partnership on Connected, Cooperative and Automated Mobility

Nemzeti kapcsolattartó:
Vántora Virág 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Telefon: +36 1 795 1612 
E-mail: virag.vantora@nkfih.gov.hu  


Partnerség típusa: közös programozású

Fő célok: A Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT) partnerség célja, hogy 2050-re a vízi közlekedés nulla károsanyag-kibocsátásúvá váljon. Hangsúlyt kap a klíma semleges üzemanyagok gyors bevezetése, a hajózás jelentős villamosítása, az energia hatékonyság növelése, az üzemanyag fogyasztás radikális csökkentése, az innovatív tengeri és folyami kikötői infrastruktúra kialakítása, 2030-ig klíma semleges belvízi hajók kifejlesztése, a vízi közlekedés által kibocsátott szennyezés megszüntetése a vízben és a levegőben.

Kiemelt kutatási területek:

 1. Alternatív üzemanyagok
 2. Villamosítás
 3. Energia hatékonyság
 4. Formatervezés és átalakítás
 5. Digital green – nulla károsanyag-kibocsátású digitális rendszerek
 6. Kikötők

Magyarország részvétele: Konzultatív szerep, tagállami delegált vesz részt a Partnerség érdekeltek számára szervezett fórumán.

Hogyan lehet pályázóként bekapcsolódni: a Partnerség által kiírt pályázatok a Horizont Európa 5. klaszterének munkaprogramjában pályázhatók, a Partnerség stratégiai, tervezési folyamataiba való bekapcsolódás a ZEWT titkárságán keresztül lehetséges. : jaap.gebraad@waterborne.eu
Bővebb leírás a partnerségről: https://www.waterborne.eu/partnership/partnership

Nemzeti kapcsolattartó:
Vántora Virág 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Telefon: +36 1 795 1612 
E-mail: virag.vantora@nkfih.gov.hu  


Utolsó módosítás: 2022. január 26.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés