Horizont Európa  /  Partnerségek  /  Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
Klaszter 6: Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet
2021. december 27.

A partnerség típusa: intézményesített

Fő célok:

A kezdeményezés célja, hogy 2030-ig jelentős mértékben járuljon hozzá az éghajlatváltozási célkitűzésekhez, 2050-ig előkészítse az utat az éghajlat-semlegesség felé, és növelje a termelési és fogyasztási rendszerek fenntarthatóságát és körkörösségét az európai zöld megállapodással összhangban.
Célja a biomassza fenntartható beszerzésének és biomassza alapú termékké való átalakításának fejlesztése és kiterjesztése a többszintű biofinomítóban történő feldolgozásra összpontosítva, valamint olyan körforgásos gazdasággal kapcsolatos megközelítések alkalmazása, mint a mezőgazdasági, ipari és önkormányzati szektorból származó biológiai hulladékok hasznosítása. Célja továbbá a biomassza alapú innováció regionális szintű bevezetése a vidéki és marginális régiók újjáélesztése céljából.

A kezdeményezés helyi értékteremtő szemlélettel a fenntarthatóság vezérelte innovációt kívánja támogatni a biomassza és hulladék hasznosítása révén. A megújuló termékek és tápanyagok előállítása érdekében középpontjában a fenntartható és klímasemleges technológiák kifejlesztése, valamint a nem megújuló fosszilis és ásványi energiaforrások biomasszával és hulladékkal való helyettesítése áll majd.

Az átfogó célkitűzés a fenntartható, biomassza alapú gazdaságra való társadalmi átállás előmozdítása a körforgásos jelleg növelésére, illetve a biomassza, a maradékanyagok és a hulladék felhasználására vonatkozó, fenntartható és versenyképes megoldásokkal kapcsolatos KFI fokozásával. A partnerség emellett regionális megközelítés érvényesítésére törekszik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az uniós zöld megállapodásnak a végrehajtása során, hogy felgyorsítsa az „Egészséges bolygó” koncepcióra való átállást.

Kiemelt kutatási területek:

 • biotechnológia
 • környezet
 • ipari termelés

A cél a körforgásos biomassza alapú megoldásokkal kapcsolatos KFI kapacitás fejlesztése az értékláncokon belül és azok között, illetve az Európa-szerte megvalósuló, hatékonyabb tudásmegosztás biztosítása, valamint a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos KFI bevonása.

A partnerség tagjai: Biomassza alapú iparágak konzorciuma (Bio-based Industries Consortium (BIC))

Magyarország részvétele: konzultatív szerep, magyar delegált a tagállami képviselőcsoportban.

További részletes információ: https://www.bbi.europa.eu/news/welcome-circular-bio-based-europe-community

Nemzeti kapcsolattartó:

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A partnerség fő célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvásához, a természetalapú megoldások széles körű használatának elterjesztéséhez, valamint a biodiverzitásnak mint figyelembe veendő értéknek az elismertetéséhez. Mindehhez öt konkrét alcél kapcsolódik:

 • a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztémák állapotának romlását kiváltó okok kezelésére vonatkozó tudás létrehozása;
 • természetalapú megoldások elterjesztése;
 • az ökoszisztémák helyreállítását támogató üzleti tervek kidolgozása;
 • a monitoring javítása;
 • a szakpolitika tudásalapú támogatása.

A partnerség a közös transznacionális felhívások meghirdetésén túl a partnerintézmények szakértőinek együttműködésével a biodiverzitás monitoringjának összehangolásán, a természetalapú kezdeményezések feltérképezésén és terjesztésén, a magánszektor bevonásán, a kutatók, a szakpolitika és a gyakorlati szakemberek közötti párbeszéd előmozdításán, valamint a nemzetközi szerepvállalás erősítésén fog dolgozni.

A partnerség a H2020 alatt futó BiodivERsA ERA-NET kezdeményezés vívmányaira épít.

Kiemelt kutatási területek:

A partnerség 3 tematikus és 2 horizontális területre koncentrál.

 • Tematikus területek:
  1. a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme és helyreállítása;
  2. a biodiverzitás hanyatlását visszafordító átmenetet támogató, a gyakorlatban is hasznosítható tudás: Milyen értékeket és előnyöket hordoz a természet az emberek számára? Hogyan szabályozható és igazgatható a természetvédelem a megfelelőbb módon?
  3. Az EU globális fellépését támogató tudás: Hogyan befolyásolja az EU kereskedelmi és fogyasztási gyakorlata a biodiverzitás globális csökkenését? Milyen befektetésekkel tudja az EU a határain kívül segíteni a természetvédelmet?
 • Horizontális területek:
  1. a biodiverzitásra és dinamikáinak ismeretére vonatkozó tudás;
  2. a természetalapú megoldások kidolgozására, alkalmazására és értékelésére vonatkozó tudás.

További részletek a partnerség kutatási menetrendjében találhatók.

A partnerség tagjai: a KFI szakpolitikáért felelős minisztériumok, kutatásfinanszírozó ügynökségek, valamint a természetvédelemért felelős minisztériumok és természetvédelmi ügynökségek (75 intézmény 37 országból).
Részt vevő országok: AL, AT, BE, BG, CZ, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IL, IS, IT, LT, LU, LV, MA, ME, MD, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TN, TR, ZA.
Magyar résztvevő: NKFI Hivatal.

Magyarország részvétele: 250 ezer EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára.

Hogyan lehet bekapcsolódni: 2021-től kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A partnerség a kutatási menetrendjében azonosított prioritások alapján összesen 6, az adott felhívásban részt vevő országok pályázói számára nyitott pályázati felhívást hirdet meg. Egy felhíváson belül kb. 30 projektet támogatnak. A projektek 3 év időtartamúak, egyenként kb. 1 200 000–1 500 000 euró projekt költségvetéssel.

A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva.

A partnerség első felhívása 2021. október 1-jén jelent meg: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.

A partnerség második felhívása 2022. szeptember 8-án jelent meg: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.

Honlap: https://www.biodiversa.org/

Nemzeti kapcsolattartó

Dr. Hollósi Krisztina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3750
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu


A partnerség típusa: társfinanszírozott

Fő célok: A partnerség fő célja, hogy a Föld lakói számára hosszú távon elérhető legyen a biztonságos vízhasználat. 2030-ra a partnerség csökkenteni kívánja a vízhiányt, fokozni a vízkészletek és ökoszisztémák védelmét, növelni a vízrendszereknek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását, rezilienciáját. A partnerség a közös transznacionális felhívások meghirdetésén túl a partnerintézmények és a társult tagok szakértőinek együttműködésével a tudomány és a szakpolitika közötti párbeszéd előmozdításán, a kutatási eredmények hasznosításának elősegítésén, az élő laboratóriumokkal és demonstrációs helyszínekkel, valamint a befektetőkkel való kapcsolatok kiépítésén, illetve a nemzetközi szerepvállalás erősítésén fog dolgozni.

A partnerség a kormányközi együttműködésként futó Joint Programming Initative Water challenges for a changing world (Water JPI) kezdeményezés vívmányaira épít.

Kiemelt kutatási területek:

A partnerség 5 tematikus és 2 horizontális területre koncentrál.

 • Tematikus területek:
  1. a víz szerepe a körforgásos gazdaságban;
  2. vizes ökoszisztémák és biodiverzitás;
  3. a víz jövője: fenntartható vízgazdálkodás;
  4. víz és egészség;
  5. vízügyi infrastruktúrák.
 • Horizontális területek:
  1. nemzetközi együttműködés;
  2. szabályozási és igazgatási kérdések.

További részletek a partnerség kutatási menetrendtervezetében találhatók.

A partnerség tagjai: a KFI szakpolitikáért felelős minisztériumok, kutatásfinanszírozó ügynökségek, a környezetvédelemért felelős minisztériumok és ügynökségek, kutatásfinanszírozó regionális és helyi hatóságok, tematikusan releváns európai hálózatok, vizes klaszterek, kutatóhelyek (77 intézmény 29 országból).
Részt vevő országok: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LT, LV, MT, NL, PL, MD, NO, PT, RO, SE, SK, TR, ZA.
Magyar résztvevő: NKFI Hivatal.

Magyarország részvétele: 330 ezer (vagy 340 ezer) EUR / év finanszírozás biztosítása a partnerség nemzetközi pályázati felhívásain támogatást nyerő konzorciumok magyar résztvevői számára.

Hogyan lehet bekapcsolódni:

 • 2022-től kezdődően évente megjelenő nemzetközi partnerségi pályázatokon való részvétellel. A partnerség a kutatási menetrendjében azonosított prioritások mentén összesen 6, a részt vevő országok pályázói számára nyitott pályázati felhívást hirdet meg. A nemzetközi partnerségi pályázat felhívásain nyertes nemzetközi konzorciumok magyar tagjai az NKFI Hivatal hazai partnerségi pályázatának forrásaiból juthatnak támogatáshoz, egy külön magyar nyelvű pályázatot benyújtva.
 • Társult partnerként, vagyis in-kind formában nyújtott közreműködés útján. A társult partneri státusz azon intézmények számára érhető el, amelyek mérlegelik a partnerséghez való csatlakozást, illetve formálisan nem kívánnak, vagy nem jogosultak csatlakozni, de bizonyos tevékenységekhez hozzájárulnának (pl. élő laboratóriumot működtetnek, vagy cégek).

A partnerség első felhívása 2022. szeptember 1-jén jelent meg: Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools.

Honlap: http://water4all-partnership.eu/

Nemzeti kapcsolattartó

Dr. Hollósi Krisztina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3750
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu


Utolsó módosítás: 2022. október 19.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés