Horizont Európa  /  Programstruktúra - pillérek  /  A részvétel szélesítése
A részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség (EKT) megerősítése
2021. november 23.
A keretprogram horizontális pillérét alkotó, „A részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése” alprogram a gyengébb innovációs teljesítményű országok kutatási és innovációs kapacitásépítéséhez járul hozzá. Az intézkedések megerősítik ezen országok potenciálját a transznacionális kutatási és innovációs folyamatokban, előmozdítják a hálózatépítést és a kiválósághoz való hozzáférést. Az alprogram célja kettős: egyrészt a részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése, másrészt az Európai Kutatási Térség megerősítése az európai K+I rendszer megreformálása és megerősítése révén.

Szakpolitikai háttér: Európai Kutatási Térség

A 2021–2022. évi munkaprogram: WIDERA

A munkaprogram szerkezete:

 1. desztináció: A kiválósághoz való jobb hozzáférés
  • Teaming for Excellence (kiválósági központok létrehozása vagy modernizálása)
  • Twinning, Twinning Western Balkans (hálózatépítés kiváló partnerekkel)
  • Excellence Hubs (innovációs ökoszisztémák összekapcsolása és fejlesztése)
  • European Excellence Initiative (EEI) (a felsőoktatási intézményi hálózatok kapacitásépítése)
  • Hop On Facility (a részvétel szélesítésében érintett résztvevők csatlakozása nyertes konzorciumokhoz)
  • COST (European Co-operation in Science and Technology)
 2. desztináció: A legtehetségesebbek vonzása és mobilizálása
  • ERA Chairs (az intézményi kiválóság és a strukturális változások támogatása)
  • Balanced brain circulation
  • ERA Fellowships (posztdoktori ösztöndíjpályázat)
  • ERA Talents
 3. desztináció: Az EU K+I rendszerének reformja és megerősítése
  • A beruházások és reformok priorizálása
  • A kiválósághoz való hozzáférés javítása
  • A K+I területén elért eredmények gazdasági hasznosítása
  • Az Európai Kutatási Térség elmélyítése – témacsoportok:
   • Open Science
   • Higher Education Institutions and Researchers
   • Science Communication
   • Gender Equaliy
   • Ethics & Integrity

Kapcsolódó előadások:

Nemzeti kapcsolattartók:

Teaming for Excellence, Twinning, Twinning Western Balkans, Excellence Hubs, Hop On Facility, COST, ERA Chairs:
Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 896 3744
E-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu

European Excellence Initiative (EEI), ERA Fellowships, ERA Talents, a 3. desztináció alá tartozó témák:
Borza Beatrix
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Telefon: +36 1 795 6014
E-mail: beatrix.borza@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2021. november 23.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés