Horizont Európa  /  Programstruktúra - pillérek  /  I. Kiváló tudomány  /  Marie Skłodowska-Curie Akciók
Marie-Skłodowska Curie Akciók (MSCA)
2021. december 27.
A Horizont Európa keretprogram első, „Kiváló tudomány” pillérjének 6,6 milliárd eurós költségvetésű programja a Marie-Skłodowska Curie Akciók (Marie-Skłodowska Curie Actions, MSCA).

A program célja kiváló és innovatív kutatói képzés, vonzó karrierlehetőség és tudáscsere biztosítása határokon átnyúló, interszektorális és interdiszciplináris kutatói mobilitás által.

Az MSCA alapszabályai, definíciói:

 • Doktori hallgató: PhD-fokozattal nem rendelkező, doktori képzésben részesülő kutató.
 • Posztdoktor kutató: PhD-fokozattal rendelkező kutató.
 • Mobilitási alapszabály: a kutatók a pályázat benyújtását megelőző 3 évben nem tölthettek 12 hónapnál hosszabb időt a fogadó intézmény országában.
 • A kutató nemzetisége: a pályázó kutató bármilyen nemzetiségű lehet.
 • Pályázható tudományterületek: bármely tudományterületen, bármilyen témában be lehet nyújtani pályázatot, beleértve az EURATOM program alá tartozó területeket is (posztdoktori ösztöndíjak esetében).
 • Szerződő fél: minden esetben a fogadó intézmény vagy intézmények konzorciuma köti meg a szerződést az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynökségével (REA). A kutató minden esetben kedvezményezett.
 • Társult partner: olyan szervezet, amely részt vesz a projekt megvalósításában (pl. rövid időre fogad kutatót), de nem köt szerződést a REA-val, és nem kap közvetlenül finanszírozást.
 • Tudományos szektor: közfinanszírozású vagy magán felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású vagy magán nonprofit kutatóintézetek, amelyek fő tevékenysége a kutatás, valamint nemzetközi/európai érdekszervezetek.
 • Nem tudományos szektor: minden intézmény, amely nem illik bele a tudományos kadémiai szektor definícióba (pl. vállalatok, nonprofit intézmények stb.)
 • Kihelyezés (secondment): rövid távú tartózkodás a projektben részt vevő olyan intézménynél, ahol az adott projektben részt vevő kutató nincs alkalmazásban. A hossza a felvett kutató teljes ösztöndíjas időszakának legfeljebb az 1/3-a (kivéve a Kutatócsere programot).
 • Nem tudományos intézménynél eltöltött idő (non-academic placement): Posztdoktori ösztöndíj esetében lehetőség van a nem tudományos szektorban további 6 hónapot eltölteni a projekt végén. Ezt előre kell jelezni a pályázatban.
 • Egységköltség- (unit cost) alapú elszámolás: kutatói és intézményi egységköltség van emberhónaponként, az uniós finanszírozás a projekt keretében felvett MSCA-kutatók számától és a projektben eltöltött időtől függ.

Pályázattípusok:

1. Egyéni pályázatok – csak posztdoktoroknak

 • A kutató maga választja ki a fogadóintézményt, ahol a kutatási és innovációs projektet meg kívánja valósítani.
 • A kutató a kiválasztott fogadóintézménnyel együtt nyújtja be pályázatát az Európai Bizottsághoz.

2. Intézményi pályázatok

 • Egy intézmény vagy fogadóintézmények konzorciuma nyújtja be a pályázatot az Európai Bizottsághoz.

A 2021–2022. évi munkaprogram tartalmazza az keretprogram első két évének pályázati felhívásait.

Az MSCA alprogramjai:

 1. Doktori hálózatok (Doctoral Networks, DN)
  • Intézményi pályázat.
  • Cél: strukturált kutatási és képzési program biztosítása, nemzetközi, interszektorális és interdiszciplináris mobilitáson keresztül.
  • Fogadóintézmények konzorciuma legalább 3, különböző EU-tagországbeli vagy társult országbeli partnerből, melyek közül 1 tagországbeli.
  • Társult partnerek bevonása lehetséges.
  • Felvett kutatók: PhD-hallgatók.
  • 1 pályázattípus, de 3 modul: standard, ipari és közös doktorátus.
  • A projektek futamideje: legfeljebb 48 hónap.
  • A PhD-hallgatók felvétele: 3–36 hónap.
  • Kihelyezés (secondment) lehetséges.
  • A teljes uniós hozzájárulás: legfeljebb 360 emberhónap (közös vagy ipari doktori képzés esetében +180 hónap).
 2. Posztdoktori ösztöndíjak (Postdoctoral Fellowships, PF)
  • Egyéni pályázat.
  • Cél: posztdoktorok karrierfejlesztése, továbbképzése, kompetenciáik szélesítése nemzetközi/interszektorális/interdiszciplináris mobilitáson keresztül; innovatív kutatási projekt megvalósítása Európán belül vagy kívül.
  • EU-n belül: interszektorális vagy interdiszciplináris, EU-tagállam és harmadik ország között: szektoron belüli csere is lehetséges.
  • Felvett kutatók: posztdoktorok legfeljebb 8 éves teljes állású kutatói tapasztalattal (kutatáson kívüli és harmadik országban eltöltött időszak nem számít bele).
  • 2 altípus:
   • Európai ösztöndíjak (European Fellowships): európai fogadóintézmény, futamidő: 12–24 hónap.
   • Globális ösztöndíjak (Global Fellowships): egy európai és egy harmadik országbeli fogadóintézmény, futamidő:12–24 hónap kimenő szakasz, + 12 hónap kötelező visszatérési szakasz.
  • Kihelyezés (secondment) lehetséges.
  • Nem tudományos intézménynél eltöltött idő (Non-academic placement)lehetséges: + 6 hónap.
  • EURATOM-témával is lehet pályázni.
  • ERA Fellowships: „widening” országokba irányuló posztdoktori ösztöndíjpályázat a WIDERA munkaprogram keretében.
 3. Kutatócsere program (Staff Exchanges, SE)
  • Intézményi pályázat.
  • Cél: a nem tudományos és nem tudományos szektor közötti, valamint az EU-n kívüli intézményekkel való együttműködés erősítése, kutatási és innovációs projektek megvalósítása munkatársak cseréje révén.
  • Partnerség: legalább 3 országból (legalább 2 tagállam vagy társult ország).
  • Társult partnerek bevonása (pl. harmadik országból) lehetséges.
  • A kutatócserében résztvevők: PhD-hallgatók, posztdoktorok, menedzserek, technikusok.
  • A projekt futamideje: legfeljebb 48 hónap.
  • A cserék időtartama: 1–12 hónap.
  • A teljes uniós hozzájárulás: legfeljebb 360 emberhónap.
 4. Regionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozása (Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND)
  • Intézményi pályázat.
  • Cél: új vagy már létező, tagállam vagy társult ország által meghirdetett regionális, nemzeti és nemzetközi doktori képzések és posztdoktori ösztöndíjprogramok társfinanszírozása. Szinergiák: strukturális alapok, S3.
  • 1 pályázó, társult és megvalósító partnerek bevonása.
  • 2 altípus: doktori és ösztöndíjprogram.
  • A projektek futamideje: 36–60 hónap.
  • A kutatók felvételének ideje: legalább 3 hónap.
  • Kihelyezés (secondment) lehetséges.
  • Legfeljebb 10 millió euró támogatás.
 5. Az MSCA és polgárok (MSCA and Citizens)
  • Koordinációs és támogató tevékenység (Coordination and Support Action, CSA).
  • Cél: a tudomány és a kutatók népszerűsítése, a kutatás és a kutatók közelebb hozatala a gyermekekhez, a családokhoz és a nagyközönséghez az Európai Kutatók Éjszakája révén, amelyre minden év szeptember végén kerül sor az uniós tagállamokban és a Horizont Európa társult országaiban.

Előadások:

Nemzeti kapcsolattartók

Jeney Nóra
Telefon: +36 1 795 5301; +36 70 6592786
E-mail: nora.jeney@nkfih.gov.hu

Borza Beatrix
Telefon: +36 1 795 6014
E-mail: beatrix.borza@nkfih.gov.hu

Utolsó módosítás: 2021. december 27.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés